Forslag om ny ungdomsby i Gellerup

Gellerupparkens beboere skal den 12. juni stemme om et forslag til et nyt ungdomskvarter med op til 400 boliger

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har sendt et forslag om et nyt ungdomskvarter i Gellerup til behandling i boligforeningens repræsentantskab den 26. maj, på et ekstraordinært beboermøde i Gellerup tirsdag den 10. juni og til godkendelse i byrådet onsdag den 11. juni.

Hvis det skal gennemføres, skal forslaget godkendes af alle tre forsamlinger. Så det er et ganske stort demokrati-projekt!

Når det kræver så stor debat og beslutning, skyldes det, at forslaget indebærer en væsentlig ændring af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Det betyder naturligvis, at hvis der ikke er flertal for forslaget, så gælder bestemmelserne om ungdomsboliger i den nuværende Helhedsplan fortsat.

Denne plan indeholder en omdannelse af de to såkaldte ”blå blokke” til ungdomsboliger, og der er afsat cirka 55 millioner kroner til denne omdannelse i Helhedsplanen. Omdannelsen betyder, at beboerne får en tryghedsgaranti og skal fraflytte de to blokke. De får i stedet tilbud en ny lejlighed efter tryghedsgarantien.

I den eksisterende aftale mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er det ikke aftalt, hvornår tryghedsgarantien træder i kraft. Hvis repræsentantskabet siger ja til det nye forslag om ungdomskvarter, så kan beboermødet i Gellerup vælge mellem det nye forslag eller den omdannelse, som er aftalt i Helhedsplanen.

Foreningsbestyrelsens forslag

Bestyrelsen har foreslået, at kommunen godkender en byggekvote på 20.000 m2 nybyggeri – svarende til op mod 400 ny ungdomsboliger. Der kan være både et – og to – værelses – og som alle skal have eget køkken og bad.

Vi kan se, at der er stor efterspørgsmål efter den type ungdomsboliger, også i Gellerup, hvorimod det kniber med at udleje det klassiske kollegieværelse på en opgang med fælles køkken, som vi kender fra Hejredalskollegiet. Dette kollegium administreres i dag af boligforeningen, og det kan forventes, at kommunen træffer beslutning om nedrivning af de utidssvarende bygninger. Kommunen hæfter nemlig for kollegiets driftsunderskud.

Vores forslag er derfor, at der bygges en helt ny ungdomsby på en del af denne kollegiegrund samt på den grund, hvor de to blå blokke står.

Denne model indebærer, at de to blå blokke ikke ombygges, men nedrives. Det vil have samme konsekvens for de nuværende beboere, nemlig at blokkene bliver fraflyttet.

Vores teknikere peger på, at det af to grunde vil være bedre at nedrive end at omdanne de to blå blokke. Det vil dels give økonomiske fordele, fordi en byggekvote til nybyggeri giver mulighed for at bygge de bedste ungdomsboliger og ikke koster boligforeningen og afdelingen flere penge, tværtimod.

Dels siger vores teknikere, at nybyggeri giver en væsentlig bedre facade ud mod den ny bygade og hen mod den kommende Verdensplads. Det har nemlig vist sig at være teknisk svært at løse denne opgave på en tilfredsstillende måde, hvis man vælger kun at omdanne de to blå blokke.

Blå blokke. Illustration fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen (2010)

Blå blokke. Illustration fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen (2010)

Tryghedsgaranti fra juli

Uanset om de to blå blokke omdannes eller nedrives, så betyder Helhedsplanen altså, at de to blokke skal fraflyttes – og vi har fra mange beboere og fra afdelingsbestyrelsen modtaget meldinger om, at man gerne vil have, at tryghedsgarantien træder i kraft så hurtigt som muligt, så beboerne i de to blokke også kan flytte, inden det bliver for træls at bo i et område med en stor byggeplads (nedrivning af blok og bygning af bygade).

Vi har arbejdet målrettet på at opfylde dette ønske, men vi skal have kommunens godkendelse for at kunne sætte tryghedsgarantien i kraft. Der var nemlig ikke i Helhedsplanen sat en dato på for dette.

Hvis forslaget om ny ungdomsby godkendes, har Magistraten sagt ja til, at tryghedsgarantien kan træde i kraft senest d. 1. juli. Hvis beboermødet hellere ønsker den gældende aftale om omdannelse, så vil vi forhandle en ikrafttrædelse så hurtigt som muligt.

13 mio. kr. til Gellerupparken

Som nævnt vil en kommunal byggekvote gøre det muligt at skabe de helt rigtige boliger.

Det vil jo også give mulighederne for, at unge fra Gellerup og Toveshøj kan få en god ungdomsbolig tæt på familien, men også for unge i det gamle Brabrand eller fra Holmstrup Mark vil det være et godt tilbud.

Når vi lægger vægt på at skabe et samlet miljø på op mod 400 nye boliger, så er det fordi, vi på den måde kan fremtidssikre ungdomsbyens succes. Der skal helst være en ”kritisk masse”, så udefrakommende studerende hører om, at her er et spændende miljø. Dette vil også betyde, at ungdomskvarteret kan være med til skabe extra gang i idræt og kultur, som vil få nye faciliteter i området tæt ved Verdenspladsen, f.eks. en ny kunstgræsbane.

Hvis ungdomsbyen opføres som en ny afdeling i boligforeningen, vil Gellerup få ca. 13 millioner kroner for grunden, det er penge, som vil kunne bruges indenfor rammerne af Helhedsplanen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-05 Juni side 13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2014-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • repræsentant­skabs­møde
  Forslag om ny ungdomsby i Gellerup
 • ekstra­ordinært beboer­møde
  Forslag om ny ungdomsby i Gellerup
 • byrådsmøde
  Forslag om ny ungdomsby i Gellerup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data