Beboerne tabte i retten, men to familier vil ikke flytte

På trods af nyt tilbud fra boligforeningen om genhusning har to familier valgt at anke dommen til landsretten

Af Elsebeth Frederiksen

Dommen var klar, da tre enige dommere den 4. juni afsagde dom i sagen om fraflytning af de blokke, som skal rives ned i forbindelse med helhedsplanen.
”Dette er en vigtig dom for boligforeningen,” siger administrerende direktør Keld Laursen.

”Vi har fået rettens ord for, at vi har håndteret sagen rigtigt, og at vi har handlet i overensstemmelse med loven.”

I denne bygning bor en af de beboere, der ankede, så den kan ikke rives ned endnu.

I denne bygning bor en af de beboere, der ankede, så den kan ikke rives ned endnu.

Keld Laursen oplyser, at boligforeningen har været i dialog med familierne og har tilbudt dem de samme betingelser, som de, der var omfattet af tryghedsgarantien, men da to af familierne nu har valgt at anke, bortfalder tilbudet for de, der anker selvfølgelig. Den familie, der ikke anker, har taget imod et tilbud og er blevet boende i Gellerup.

Hensyn til miljøet
Nu, da to af familierne anker, kan to af bygningerne heller ikke rives ned, før sagen er afgjort. Keld Laursen mener, at tomme blokke kan skabe utryghed, og der kan ske mere hærværk. Efter planen påbegyndes nedrivningen af den tomme blok i august, men der er en række miljøforhold, som skal afklares endeligt, før nedrivningen kan starte.

Hvis der er asbest eller PCB, skal det først fjernes, inden bygningen kan rives ned. Nedrivningen vil starte ”indefra”, så al indmad fjernes, før de store betonelementer vil blive fjernet, så det tager tid, før nedrivningen bliver synlig udefra.

Skræppebladet har været i kontakt med de tre familier, som det handler om, men de ønsker ikke at medvirke i denne artikel.

Denne bygning står tom og stod i starten af juni i flammer

Denne bygning står tom og stod i starten af
juni i flammer
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt