Afd. 17: Afdelingen på nippet til at miste sin bestyrelse

Afdeling 17 – Højriisparken

Højriisparkens beboermøde havde et meget lille fremmøde

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Der var mødt fem beboere op til afdelingens ordinære møde den 1. september, og heraf var de tre fremmødte fra bestyrelsen. Så med fem beboere, fire fra administration og med Jesper Fræer som ordstyrer, gik mødet ret hurtigt, og det var nemt for alle at komme til orde.

En meget lille forsamling til afdelingsmødet i Højriisparken.

En meget lille forsamling til afdelingsmødet i Højriisparken.

Ændrede regler for hensætning af storskrald
Formanden henstillede i sin beretning til, at beboerne fremover i højere grad sørgede for aflevering af kasserede ting til genbrug og ligeledes selv kontakte kommunen, når de skulle have afhentet storskrald. Udmeldingen havde baggrund i en uheldig sag, hvor en stor lejlighed blev sat til storskrald med alt indholdet. Det er for omfattende for servicepersonalet.

Problemer med larm fra en kølekompressor i beboelsen er nu løst.
Ordning med optøningsspande til gangarealer om vinteren er også ved at fungere.

Formanden oplyste også, at det ikke er tilladt at bruge grill på altaner. Der henvises til fælles græsarealer. En manglende skiltning ved skilt med husnumre for afdelingen, hvor der mangler navnet ”Truevej” – vil blive sat på plads.

Der påtænkes etablering af mindre legeplads ved bebyggelsen, da der nu er kommet børn i afdelingen. Mødet var også en lejlighed til at stille mange nysgerrige spørgsmål til repræsentanterne fra boligforeningen. Særligt var der spørgsmål til Helhedsplanen og til det nye Havnebyggeri.

Solide henlæggelser, men også høj husleje
Regnskab og budget 2015 gav kun anledning til få spørgsmål, og blev godkendt med en huslejestigning på 0,8%. Et af de væsentlige spørgsmål kom fra næstformanden, der undrede sig over, at afdelingen havde den 3. højeste husleje i boligforeningen, men også var den afdeling, der havde flest henlæggelser. Afdelingsbestyrelsen blev henvist til at tage kontakt til den økonomiske ansvarlige for en drøftelse af afdelingens regnskabstal.

Afdelingsbestyrelse reddet på stregen
Formanden og næstformanden ville gerne fortsætte i bestyrelsen, mens det tredje medlem Henny Frederiksen ikke ønskede at fortsætte. Et ulige persontal med minimum tre personer til en bestyrelse skulle opnås, og efter meget venligt pres lykkedes det at få beboeren Poul Klind til at indtræde i bestyrelsen. Der var ingen suppleant. Der var ingen kandidater til Skræppebladet eller FAS
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt