Afd. 17: Der er valgt ny bestyrelse i Højriis­parken

Afdeling 17 – Højriisparken

Bestyrelsen var fratrådt tidligere på året

En interesseret og dedikeret beboerskare var mødt op til det årlige afdelingsmøde. Erik Bløcher fra foreningsbestyrelsen blev indstillet som dirigent.
Idet hele bestyrelsen er fratrådt 22. august, blev det pålagt Erik Bløcher at aflægge beretningen.

Erik Bløcher lagde ud med, hvor man finder diverse referater, papirer fra selve afdelingen og repræsentantskabsmødet, herunder også ”efterårsorientering”, alt sammen kan findes på bbbo.dk.

Herefter fortsatte Erik Bløcher med at udrede for driftssamarbejde/effektivisering, som alt sammen skulle give udslag i lavere huslejer. Indtil videre havde man fra regeringens side spillet ud med grønthøsterbesparelser, som ikke er synderligt fokuserede. Dernæst fortsatte beretningen med seks driftscentre, som det tegner sig foreløbigt med lavere driftsudgifter som mål; der er indgået rammeaftaler med eksterne håndværkere.

Bestyrelsen var fratrådt

Idet bestyrelsen kollektivt er fratrådt den 22. august, skulle der vælges en ny bestyrelse. Marianne Gammelgaard Mortensen, Christian Bredahl Bang samt Erik Vilhelmsen meldte sig som nye kandidater og blev alle valgt uden skriftlig afstemning. Der var en tydelig lettelse i afdelingen, idet afdelingen nu har en ny bestyrelse.

Der blev omtalt forskellige sager under eventuelt, herunder problemer med skrald, som skal løses. Endvidere var der et spørgsmål fra en beboer om hensættelser til vedligeholdelse af lejlighed. Hensættelser til vedligeholdelse er principielt ubegrænsede, men skal bruges på et tidspunkt til forhåbentlig nødvendig vedligeholdelse.

Dirigenten lukkede mødet og takkede alle for god ro orden.

Afdelingsmøde Højriisparken

Huslejestigning på 0 %.
Gennemsnitlig husleje på 865 kr. pr. m2.

Højriisparken har 21 lejemål bestående af to-, tre- og fireværelses lejligheder på henholdsvis ca. 65 m2, ca. 78 m2 og ca. 100 m2.

Adresse:
Truevej 8, 8220 Brabrand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • afdelings­bestyrelse fratræder
    Afd. 17: Der er valgt ny bestyrelse i Højriis­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data