Afd. 2: Søvangens afdelings­møde tog en tur om de kommende renove­ringer

Afdeling 2 – Søvangen

Et forslag om andre renoveringsplaner blev henvist til interessegruppen

Ca. 60 beboere var troppet op til det årlige afdelingsmøde for Søvangen i Skovgårdsparkens selskabslokaler. Mødet blev afviklet, som det plejer, og det nyvalgte foreningsbestyrelsesmedlem Jesper Fræer optrådte som en kyndig ordstyrer.

Afdelingsbestyrelsen ikke et festudvalg

Afdelingsformanden beklagede, at arbejdet med renoveringsplanerne har været gået i stå på grund af det ”leder-tomrum”, der har været i en periode. Nu er der igen gang i arbejdet. Der er set på solceller og jordvarme. Man har kikket på udskiftning af varme- og vandmålere. Det er en stor post på 300.000-400.000 kr., så man vil vente med den investering i 3-4 år. Man er desuden enige om, at der skal ske en fornyelse af legepladsen.

Til sidst fastslog formanden, at bestyrelsen ikke vil påtage sig opgaven som festudvalg. Interesserede beboere er velkommen til at stå for de sociale arrangementer, som der ønskes i afdelingen. En beboer mente, at bestyrelsen, når den ikke selv ville, havde pligt til at nedsætte et festudvalg. I forlængelse heraf udtrykte en beboer det således, ”at der ikke var nogen form for kommunikation mellem bestyrelse og beboere”.

Antennebidraget i voldsom stigning

En beboer udtalte, at antennebidraget var steget ret så voldsomt inden for ret få år.
Det kunne kun forklares med at mange kanaler er blevet ret dyre for udbyderne, hvor en stor stigning her er justeret ud over en længere periode. Afdelingen har mulighed for at opsige aftalen kollektivt i forhold til en udbyder. En kommende opgradering af ledningsnettet vil gøre det nemmere at få gode tilbud fra andre udbydere.

Huslejen i ro

Der har været væsentlige besparelser på forsikringer, og budgettet for 2014 har passet godt til det regnskab, der nu er opgjort. I det kommende budget er der en stor stigning i henlæggelser. Afdelingen har efterhånden en pæn formue, som det dog på grund af tiderne er svært at få særlig godt forrentet.

Forslag faldt

Et forslag om at udarbejde andre renoveringsplaner blev ikke sat til afstemning. Forslaget, som var medsendt indkaldelsen, blev oplæst og forelagt og begrundet. Der ønskes udstukket en anden kurs og vision for et renoveringsprojekt og med en tidshorisont over nogle flere år, og der blev sat spørgsmålstegn ved, om alle var om bord i processen.

Man kunne mærke på forsamlingen, at da der ikke var tale om konkrete planer, men mere om nogle overordnede perspektiver på den fremtid som den almene sociale boligsektor står over for i fremtiden, så var det ikke i denne forsamling, at de fremsatte planer skulle tages op til debat.
Et medlem af den nedsatte interessegruppe mente, at alle beboere havde haft mulighed for at gøre sig gældende med forslag på de interessegruppe-møder, der havde været afholdt.

Processen havde været lang, og at processen nu skal gå om, var ikke til at holde ud at tænke på, mente hun. Forslagsstiller mente ikke, at processen på det sidste afdelingsmøde om renoveringen havde været helt reel. En lav husleje er den største attraktion ved afdelingen, og mente forslagsstilleren mente ikke, at afdelingen kommer til at udmærke sig ved at kunne tiltrække ressourcestærke beboere, når huslejen bliver lige så høj som andre steder.

Videre diskussion

Argumenterne for den alternative plan rummer nogle perspektiver, der ser længere ud i fremtiden, og ordstyrer måtte konstatere, at der var rejst nogle spændende perspektiver, men at dette nok egnede sig mere til en diskussion på et højere plan, for eksempel i hovedforeningens bestyrelse.

Beboergrupper kan altid lave alternative forslag, og interessegruppen kan alle tilslutte sig og her komme med forslag og deltage i det videre arbejde.
Teknisk chef Niels Hosie sluttede debatten med, at han ikke mente, at beboerdemokratiet under processen var sat ud af spil. Man arbejder med mange spor. Man kan bare melde sig ind til det videre arbejde i Interessegruppen. Alle har indflydelse. Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.


Fakta:

Den nye afdelingsbestyrelse mm.
Christina Kraul, Erik Bløcher og Bente Heilmann lod sig genvælge og Hartvig Vendelboe Nielsen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat. Denne forfatter modtog genvalg til Skræppebladet. Margit Nørhave modtog valg til FAS

Arkivfoto (kun online)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 16
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data