Afd. 8: Beboerne i Drejergården er tilfredse med at have en kontaktperson

Afdeling 8 – Drejergården

Afløser klar til at overtage rollen som afdelingens repræsentant

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Drejergården er en sammensat afdeling, der består af både ældreboliger, ungdomsboliger og almindelige boliger. Derfor er det svært at finde det antal beboere, der skal til for at få en afdelingsbestyrelse. På den anden side er afdelingsmødet så lille et forum, at alle kan komme til orde. Og der er plads til at få diskuteret alle rettidigt indkomne forslag. Der har altid været en frivillig, der gerne stiller op som kontaktperson.

Administrationschef Susanne Witting fremlægger og forklarer regnskabs- og budgettal

Administrationschef Susanne Witting fremlægger og forklarer regnskabs- og budgettal

Forældede køleskabe
Afdelingens inspektør redegjorde for årets forbedringer i afdelingen. Omfugning af murværk og sokler i nr. 36-46. Utætte vinduer som var udbedret. En beboer undrede sig over, at beboerne stadig havde gamle ”udtjente” køleskabe i afdelingen og spurgte, hvornår afdelingen fik nye køleskabe.

Vedkommende mente, at der var blevet henlagt til dette formål fra afdelingens begyndelse for 25 år siden.

Carsten kunne hertil svare, at når et køleskab var defekt, vurderes det, om det kan betale sig at reparere, og hvis ikke, bliver det udskiftet. Der repareres ikke meget på gammelt udstyr, men der var heller ingen grund til masseudskiftning.

Opsparing til nyt køkken
Drejergården er en af de få afdelinger, hvor man henlægger til nyt køkken i fremtiden, og for at undgå for stor en huslejestigning har man reguleret på denne henlæggelse.

Et spørgsmål fra en beboer om den kollektive vandafregning fik til svar, at beboerne altid kan stille forslag om en ændring af dette.

Nyt redaktionsmedlem til Skræppebladet
Der var ingen mulighed for eller ønske om at få en afdelingsbestyrelse i afdelingen, og da afdelingens kontaktperson Leif Jensen ikke ønskede at fortsætte, blev beboer Anne Marie (Rie) Ilsøe opfordret til at varetage rollen fremover, hvilket hun accepterede.

Elin Krog ville gerne prøve kræfter som redaktionsmedlem af Skræppebladet. Der var ingen, der ønskede at repræsentere FAS.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt