Afd. 23: Byggefejl, nye beboere og fraflytning

Afdeling 23 – Skovhøj

Beboermødet i Skovhøj, afd. 23, koncentrerede sig om praktiske problemer

Omkring 15 beboere var mødt op til beboermødet i Skovhøj. I sin beretning nævnte formanden for afdelingsbestyrelsen, Flemming Søgaard Jensen, at der havde været arbejdet meget med ordensreglementet. Der var konstateret utætheder og træk som følge af byggefejl. Sagen behandles af Byggeskadefonden, der imidlertid kun vil hjælpe, hvis der trænger vand ind. Kabelfejl og styringsboks til udsugning var blevet udbedret.

Et solcelleprojekt ventede på, at firmaer var interesserede i at installere det. Storskraldkælderen blev lukket, da alt muligt blev smidt derind efter behag. Der var en meget stor ros til gårdmand Jesper, der gjorde et usandsynligt godt arbejde.

Børnefamilier i seniorboliger

Afdelingen er for 55+, men der er ikke ansøgere nok i den aldersklasse, så yngre mennesker med børn flytter ind. Derfor var der problemer med høj musik og børn uden legemuligheder. I dette efterår var mange lejligheder sagt op. Formanden appellerede til, at ansøgere, der fik tilbudt en lejlighed, fik 10-12 dage til at give svar, da ansøgere i den ønskede alder skulle have tid til at sige andet fra sig.
Efter diskussion om udlejning af fælleshuset blev beretningen så godt som enstemmigt vedtaget.

Øvrige beretninger

Aftenens dirigent Troels Bo Knudsen aflagde beretning for foreningsbestyrelsen og omtalte antenneforeningen: Aftalen med Stofa måtte anses for den optimale løsning. Boligforeningens nye ledelse blev også nævnt. Der havde været udgifter på 10 mill. kr. blandt andet i forbindelse med den tidligere direktørs fratrædelse. Helhedsplanen belaster ikke de øvrige afdelinger.

Direktør Keld Laursen gennemgik regnskab og budget. Regnskabet for 2013 viste overskud, men der blev budgetteret en huslejestigning på 2,13 % i 2015. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg

Et forslag om at sætte antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer ned fra fem til tre blev nedstemt.
Formanden Flemming Søgaard Jensen modtog ikke genvalg. Benny Pedersen og Freddy Werner blev genvalgt og Svend-Erik Juve Poulsen nyvalgt med akklamation.

Til sidst var der en livlig debat om reglerne for syn og pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data