Afd. 7: Ny afdelingsformand i Hasselhøj

Afdeling 7 – Hasselhøj

Ved beboermødet blev der diskuteret regnskab, p-pladser og husdyr, men uden meget dramatik

Tekst og foto af Poul-Erik Nielsen

Formand Kirsten Larsen bød alle beboerne velkommen. Dernæst blev René Skau valgt til dirigent.

Mødet blev indledt med en heftig debat om rigtigheden af udsendelsen af regnskabet. Dette emne varede omkring en halv time. Man blev så enige om, at man skulle holde to møder om året. Et om foråret til godkendelse af regnskabet og et om efteråret til godkendelse af budgettet.
Dorthe Gotllieb fremlagde herefter afdelingens beretning, og derefter fremlagde Peter Iversen beretning om foreningsbestyrelsens arbejde det sidste år.

Debat om parkeringspladser
Efter beretningen var der en del debat angående parkeringspladser. Afdelingsbestyrelsen har været på rundfart i afdelingen over en længere periode for at tælle tomme parkeringspladser og mente derfor ikke, at der er belæg for at anlægge nye parkeringspladser.

Ligeledes var der en stor debat om videoovervågningen. Beboerne og afdelingsbestyrelsen mener ikke, at de har fået det produkt, de har købt. Inspektøren lovede at rette henvendelse til videofirmaet.

Kirsten Larsen gennemgik afdelingens regnskab for 2013 og budgettet for 2015 til godkendelse.
Der var forslag om ændring af husdyrreglerne, hvilket også førte til en del debat. Forslaget endte dog med at blive nedstemt.

Valg til afdelingsbestyrelsen
Så var der valg til afdelingsbestyrelsen. Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Kirsten Larsen og Annelie Elvborn og Angeline Merlit. Kirsten L. og Annelie E. ønskede ikke genvalg.

Valgt blev:
Anja Spalding med 55 stemmer
Bo med 45 stemmer
Henning Kjærulff med 35 stemmer
Angeline Merlit med 29 stemmer
Bestyrelsen består herefter af formand Dorthe Gottlieb, næstformand: Henning Kjærulff, Anja Spalding, Kim Busk og Bo Hansen og Angeline Merlit som suppleant.
Derefter tog Erik Andersen ordet, hvor han takkede Kirsten Larsen for hendes store arbejde for afdelingen gennem mange år.

Mødet endte med smørrebrød og en øl eller vand.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt