Afd. 11: Elevatorer og facader har udfordret afdelingen

Afdeling 11 – Odinsgård

Spændende nye projekter på vej

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Odinsgård har de senere år kæmpet med to projekter: Vedligeholdelsesprojekt med bl.a. afrensning af alle facader samt elevatorudskiftning.

Begge projekter er i millionklassen på hhv. knap to millioner og ca. 4,5 millioner kr. Projekterne er stadig ikke afsluttede, og måske er der snigende problemer med elevatorerne. De er allerede begyndt at ruste, og måske holder de kun 10 år i stedet for de forventede 30 år.

Økonomiske perspektiver
På afdelingens årlige beboermøde var det formanden for afdelingens bestyrelse, Lene Olm, der gennemgik årets gang og planer for fremtiden.

Hun nævnte bl.a., at ”fleksibel udlejning” er stoppet for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen ønsker en ny ordning, der positivt giver fortrin til resursestærke beboere (egen definition, der forsøges aftalt med kommunen).

Afdelingen har haft et underskud på 65.000 kr. første gang i formandens historie som formand. Det skyldes et lån, der skulle påbegyndes afbetaling på.

Driftssamarbejdet er opsagt pr. 31. december. Det forventes erstattet af et nyt samarbejde med afdelingerne på Holmstrup Mark, dvs. en ny aftale og nye økonomiske fordelingstal.

Beretning, budget og forslag blev vedtaget med overvældende flertal.

Beretning, budget og forslag blev vedtaget med overvældende flertal.

Nye projekter
Afdelingsbestyrelsen arbejder med planer om nyt vaskeri og et solcelleprojekt. Beboerne indkaldes til et nyt møde i foråret omkring et investeringsforslag på 395.000 kr. fra firmaet Dansolar.

Taget udlejes måske til en ny 4G-antenne til teleselskabet ”3”.

Afdelingen fejrer 25-årsjubilæum i 2015.

Mindre huslejestigning
Odinsgård har et forholdsvis højt huslejeniveau og beboere med en gennemsnitsindtægt på 138.000 kr. (2011).
”Og den er nok ikke steget, måske nærmere faldet pga. kontanthjælpsreformen,” vurderede formanden.
Huslejen holdes nogenlunde i ro med en stigning på 1,93 procent, altså 18 kr. pr. m2 i 2015. I alt 952 kr. pr. m2.

Justering af ordensreglement
Præcisering om affaldshåndtering: Luk posen, luk lågerne (pga. rotter og katte). Afdelingsbestyrelsen ønsker at indkøbe trækvogn og trailer.
Beboermødet vedtog forslag, der sikrer afdelingens frugttræer, og en skærpelse omkring gasflasker (ved fx gasgrill) – der må kun anvendes letvægtsflasker.

Beboerrådgiver Abelone Asingh, inspektør Robert Sørensen  og varmemester Kai Nielsen optalte stemmerne.

Beboerrådgiver Abelone Asingh, inspektør Robert Sørensen
og varmemester Kai Nielsen optalte stemmerne.

Valg til afdelingsbestyrelsen
På valg var Peter Johansen, Lonni Laursen (der begge stillede op til genvalg) samt Sandi Berit Andersen. Nye kandidater var Jakob Johannesen og Asta Nielsen.

Resultatet blev:
Jakob Johannesen, 18 stemmer, nyvalgt.
Lonni Laursen, 16 stemmer, genvalgt
Peter Johannesen, 14 stemmer, genvalgt.
Asta Nielsen, 12 stemmer, nyvalgt suppleant.




Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt