Afd. 10: Sund økonomi i Rød­lund­parken

Afdeling 10 – Rødlundparken

Faldende husleje og debat om praktiske ting

Formand Aase Christensen berettede om afdelingen.

Denne gang holdt afdeling 10 ikke møde på Næshøjcentret, men på Årslev Kro. Trods afstanden mødte 40 op, og mange deltog aktivt.
Formand Aase Christensen har gennem mange år holdt grundige beretninger, som både er konstaterende og kommenterende, og det er et godt udgangspunkt. Både det praktiske, det økonomiske, det miljømæssige og det sociale får omtale. De større ting drejede sig om låsesystem, antenneforsyning og beboerhåndbogen.

Året 2020 resulterede i et overskud på 700.000 kr., så økonomien er sund og huslejen falder 1.5% til 954 kr./m²/år, hvilket får afdelingen til at ligge tæt på middel blandt vores afdelinger.
Der blev rejst flere spørgsmål, både om henlæggelsespolitik og nogen kritik af Totalservice; flere beboere mente, at den ikke var der, når den behøvedes.

Diskussion om signaludbyder

Tinna Bruun havde foreslået at opsige aftalen med STOFA og i stedet vælge IN-TV, der havde sendt en konsulent. Diskussion af signalleverandør gav også denne gang anledning til mange indlæg; mødet traf ingen afgørelse, men bestyrelsen får til opgave at undersøge mulighederne grundigt og komme med en indstilling til et kommende møde. Et andet forslag om renovering af badeværelser gav ligeledes en opgave til afdelingsbestyrelsen – afdelingens ældste lejligheder er jo efterhånden 34 år.

Valg

Der var interesse for at stille op til afdelingsbestyrelsen: seks kandidater til tre ledige mandater. Lene Gjørup og Jan Persson fik hver 49 stemmer, Kristian Hendriksen 42; disse tre blev valgt og suppleanter blev Karsten Nielsen med 31, Tinna Bruun med 25 og Vibeke Jensen med 23 stemmer.
Der var ingen kandidater tIl FAS eller til Skræppens redaktion.

Køkkenleverandør

Inden dirigenten kunne lade mødet slutte, gav punktet eventuelt anledning til en kraftig kritik af procedurer for køkkenudskiftninger. Navnlig var der utilfredshed med binding til en bestemt leverandør, hvilket foreningsbestyrelsen åbenbart har besluttet udenom beboernes mening og ønsker. Noget tyder på, at denne sag vil vende tilbage, så der opfordres til, at man kontakter sin serviceleder, inden noget bliver sat i gang.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data