Afd. 11: Udskiftning i afdelings­bestyrelsen i Odinsgård

Afdeling 11 – Odinsgård

Ugen op til beboermødet i afdeling 11 trak formanden og to medlemmer sig, så det var en nykonstitueret formand, der holdt afdelingens beretning

På grund af coronasituationen blev Odinsgårdens beboermøde lørdag den 29. august flyttet til kantinen på boligforeningens administration. Samtidig var det et krav, at beboere, der måtte ønske at deltage i mødet, skulle tilmelde sig senest to dage forinden. Og som noget nyt, også på grund af corona, var der mulighed for at medbringe en fuldmagt fra en nabo.

Beboere fra 10 lejemål tilmeldte sig beboermødet, og der blev medbragt fem fuldmagter, så stemmetallet var i alt på 30 stemmer.

Og med det lille fremmøde var der ingen problemer med at holde coronaafstand på mødet, der forløb stille og roligt.

Den nye bestyrelse (fra venstre): Deirdre Bille, Mads Kjeldgaard, katja Kjær Bang Olsen, Anders Nielsen og suppleant Kirsten Meilstrup.

Den nye bestyrelse (fra venstre): Deirdre Bille, Mads Kjeldgaard, katja Kjær Bang Olsen, Anders Nielsen og suppleant Kirsten Meilstrup.

Nykonstitueret formand

Forud for mødet var der lagt op til, at der måske kunne være kommet lidt dramatik, da afdelingens mangeårige formand, Lene Olm, og to medlemmer af afdelingsbestyrelsen ugen før beboermødet valgte at trække sig. Det førte til, at flere beboere iværksatte en underskriftsindsamling, der blandt andet krævede at få beboermødet den 29. august annulleret.

Men de to tilbageværende medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten, der indtrådte, da de tre trådte ud, valgte at fastholde beboermødet, som det var indkaldt med Mads Kjeldgaard som nykonstitueret formand.

I beretningen fortalte Mads Kjeldgaard om en bekymringsskrivelse, Odinsgårdens bestyrelse havde modtaget fra direktør Keld Laursen. Det handlede blandt andet om uregelmæssigheder i driften i afdelingen. Brevets indhold blev diskuteret og kommenteret, og der blev redegjort for diverse problematikker i afdelingen. Beretningen blev herefter godkendt.

Stofa-aftale udsat

Et punkt om, hvorvidt afdelingen skulle skifte til Stofa, blev udsat, da bestyrelsen gerne ville give andre udbydere chancen for at byde ind.

Derudover var der et forslag om, at det ikke længere skulle være gratis at bruge beboerhuset og gæsteværelser i Valhalla. Dette forslag var der flertal for, og beboerne blev enige om, at udleveringen af nøgler fremover skal ske gennem servicecentret, og lejen trækkes over huslejen. Afdelingsbestyrelsen fastsætter prisen for leje og depositum

Lille huslejestigning

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet for 2021. Afdelingen står overfor en huslejestigning på 0,4 procent. Det skyldes blandt andet højere udgifter til belysning, renholdelse, vedligeholdelse og mindre forbrug i vaskeriet.

I 2021 skal der udskiftes hvidevarer, og der skal gøres noget ved ventilationen, legepladser og problemer med skadedyr.
Der var budgetteret med udlejning af en antenneplads, men det gik i vasken, fordi beboernes betingelse var, at det kun måtte være til 4G. Firmaet valgte at droppe projektet, da firmaet i fremtiden ville have mulighed for at bruge 5G.
Budgettet blev godkendt.

Fuldtallig bestyrelse

Punktet valg til bestyrelsen tog ikke lang tid. Og selv om der ikke var mange deltagere ved mødet, så blev der valgt en hel bestyrelse. Mads Kjeldgaard, der blev valgt sidste år, er først på valg i 2021.

Der var genvalg til Deirdre Bille og den nyindtrådte suppleant Anders Nielsen, der begge fik 24 stemmer. Det samme antal stemmer fik Katja Kjær Bang Olsen, som blev nyvalgt, mens Karina Linnart med 14 stemmer blev valgt til bestyrelsen for et år. Suppleant blev Kirsten Meilstrup med 10 stemmer.

Sonja Jensen blev valgt til afdelingens repræsentant i FAS, og Anders Nielsen forbliver medlem af Skræppebladets redaktion.

Afdeling 11, Odinsgård

Adresse: Stenaldervej, 8220 Brabrand.

Huslejeforhøjelse 0,4%
103 boliger, hvoraf 20 er ungdomsboliger
Toværelses på 75,3 m², treværelses på 80,7 m²
og fireværelses på 100 m²

Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1036
Gennemsnitning husleje pr. m² ungdomsbolig: 802

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-05 September side 22-23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 11: Udskiftning i afdelings­bestyrelsen i Odinsgård
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data