Afd. 4: Afstemning: Udskudt, udskudt og genoptages

Afdeling 4 – Gellerupparken

Gellerupparkens beboere slipper for huslejestigning, men afdelingsmødet blev kaotisk

Budgettet kunne vedtages i god ro og orden, og det blev enstemmigt vedtaget, idet det sikrer, at huslejen ikke vil stige i 2015.

Budgettet kunne vedtages i god ro og orden, og det blev enstemmigt vedtaget, idet det sikrer, at huslejen ikke vil stige i 2015.

Det må være afstemningen med det største tilløb i Brabrand Boligforenings historie, men hvis alt går vel, skal Gellerupparkens beboere mødes 20. november for at tage stilling til såvel ungdomsbyen som valg af blok til ejerlejligheder.

Først skulle Gellerupparkens beboere have taget stilling til De Blå Blokkes fremtid før sommerferien, så blev afstemningen udskudt et par gange på grund af blandt andet manglende oplysninger. Derefter blev det besluttet at lægge det sammen med budgetmødet, som var 20. september.

Her var punkterne sat på dagsordenen, men de ca. 100 fremmødte beboere nåede ikke at behandle sagerne.
Det, som de fremmødte nåede at vedtage, var afdelingsformand Helle Hansens korte beretning samt budgettet, som betyder et rundt nul i huslejestigning i 2015.

Frustrationer over helhedsplan og moské

Det meste af tiden fra kl. 19 til mødets afslutning kl. 21.25 gik med mange indlæg fra beboere, der følte sig frustrerede, især over den fortsat udeblevne moské.

At der samtidig er nogle mulige misforståelser om risikoen for huslejestigning på grundlag af Helhedsplanen, gjorde ikke stemningen bedre. Der var også flere indlæg, der problematiserede varmeregninger og aflæsninger.

Tilsammen medførte det nogle ophidsede indlæg og tilråb fra salen, og boligforeningen og afdelingsbestyrelsen måtte stå for skud og forklare sig, så godt de kunne.
Mødet blev afbrudt og så genoptaget, men stemningen blev ikke bedre undervejs.

Frustrerer og forvirrer

En beboer sagde, at boligforeningen har forvirret og frustreret beboerne, fordi den har opfordret beboerne til at stemme ja til Helhedsplanen, men efter hans mening ikke har holdt løfter om moské og ingen huslejestigning. En del beboere frygter, at huslejen vil stige.

Da man ikke nåede de to afstemninger under budgetmødet, blev det besluttet at genoptage mødet ni dage efter, men flertallet i afdelingsbestyrelsen vurderede, at dette møde kunne risikere at blive lige så kaotisk som det afbrudte møde.

Jamal Mohamed var en af dem, der brugte ordet løftebrud om Helhedsplanen og moskeen. Han blev bakket op af afdelingsformand Helle Hansen.

Jamal Mohamed var en af dem, der brugte ordet løftebrud om Helhedsplanen og moskeen. Han blev bakket op af afdelingsformand Helle Hansen.

Infomøder i november

Derfor er det nu besluttet, at boligforeningen holder tre informationsmøder forud for afstemningen. Hensigten er, at disse møder kan afklare nogle af de spørgsmål, der blev rejst, så mødet den 20. november kan koncentrere sig om, hvorvidt de blå blokke på Bentesvej/Lottesvej skal rives ned eller renoveres, samt afgørelsen af, hvilken blok der skal sælges som ejerlejligheder. Måske er der samtidig en politisk afklaring af moskéspørgsmålet.

Informationsmøderne foregår i Foreningernes Hus og handler om:
• Helhedsplanen og økonomien: 29. oktober (er nu overstået)
• De blå blokke og tryghedsgarantien: 6. november kl. 17-19
• Salg af lejligheder: 13. november kl. 16.30-18.30

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November side 13
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Infomøde om helheds­plan
  Afd. 4: Afstemning: Udskudt, udskudt og genoptages
 • kl. 17-19: Infomøde om blå blokke
  Afd. 4: Afstemning: Udskudt, udskudt og genoptages
 • kl. 16.30-18.30: Infomøde om salg af lejligheder
  Afd. 4: Afstemning: Udskudt, udskudt og genoptages
 • Afdelings-møde om ungdomsbyen
  Afd. 4: Afstemning: Udskudt, udskudt og genoptages
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data