Afd. 2: Skræppebladet sætter spot på afdelingsbestyrelsen i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

En bestyrelse der der reduceret, men ikke ked af at være synlig

Af Kirsten Hermansen, foto Martin Ljung Krabbe

På beboermødet i september sidste år rejste en beboer kritik af den siddende bestyrelse i Søvangen på den måde, at vedkommende mente, at den var helt usynlig.

Skræppebladet vil prøve at råde bod på dette og retter derfor søgelyset på bestyrelsen en helt almindelig mødedag, som foregår den anden onsdag i hver måned fra klokken 17.30.
Her har også beboerne mulighed for at tale med bestyrelsen, hvis de har noget på hjerte, da det er deres faste træffetid i mødelokalerne på Louisevej 18.

Sådan ser bestyrelsen ud
Flere af de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt i 2013, er trådt ud af forskellige grunde, og den er nu reduceret til seks medlemmer uden suppleanter.
Bestyrelsen internt er organiseret sådan:
Formand: Erik Bløcher
Næstformand: Christina Kraul
Det grønne udvalg: Hartvig Vendelbo og Christina Kraul.
Ansvarlig for vaskeri: Ole Odgaard
Ansvarlig for beboerhus: Vagn Holmelund

Bestyrelsen er fra venstre: Hartvig Vendelbo, Vagn Holmelund, Christina Kraul, Ole Vad Odgaard, Bente Heilmann. Med ryggen til afdelingssekretær Merete Poulsen og yderst til højre formand Erik Bløcher.

Bestyrelsen er fra venstre: Hartvig Vendelbo, Vagn Holmelund, Christina Kraul, Ole Vad Odgaard, Bente Heilmann. Med ryggen til afdelingssekretær Merete Poulsen og yderst til højre formand Erik Bløcher.

Bestyrelse – ikke festudvalg
Bestyrelsen vil gerne medvirke/være tovholder til arrangementer, men beboere, der er interesseret, skal selv medvirke. Det gælder også fastelavns-arrangementet i februar, hvor beboere kan hjælpe med afviklingen. Man skal bare henvende sig til bestyrelsen og Christina Kraul.

Hvad laver bestyrelsen?
Der kommer ikke mange personlige henvendelser fra beboerne på bestyrelsens møder.

I stedet bliver der snakket om de ting, bestyrelsen selv observerer i afdelingen. Indeklima med fugtproblemer fylder meget, og det er bestyrelsens mål at følge op på, hvad de forbedringer, der laves, i alt kommer til at koste pr. lejemål.

Arbejdet foregår seriøst, og der er en hårfin balance i forhold til, hvor man selv står som beboer, således at der ikke dyrkes særinteresser. Bestyrelsen skal snart på et regnskabskursus, og det er yderst relevant. Man er interesseret i flere kurser, men de er desværre ret dyre.

I mange sager kan bestyrelsen dog ikke gøre mere end at tilkendegive deres holdning, og så er det op til administrationen at følge op på det med de midler, som boligforeningen har.

Renoveringssagen
Renoveringssagen har kørt i lang tid – og ligget stille under den lange ledelsesudskiftning og personaleomlægning i boligforeningen. Mens dette skrives, har bestyrelsen den 20. januar været til møde med renoveringens projektleder, og de får så forhåbentlig dannet sig et nyt overblik. Dernæst er det formentlig muligt at holde et møde med beboerne ud på foråret.
Det endelige mål er at få et konkret forslag forelagt, som beboerne kan tages stilling til inden sommer.

Beboerhusets venner trækker sig
De frivillige, Beboerhusets Venner, der i meget lang tid har stået for mange fælles arrangementer i beboerhuset, trækker sig tilbage i slutningen af april måned.

De frivillige beboere har i de fleste tilfælde nået en alder, hvor arbejdet med at lave arrangementer overstiger deres kræfter. Desværre er der ikke nye kræfter, der melder sig, skønt der har været utallige opfordringer.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt