Beboere i Søvangen er utilfredse med bolig­foreningens håndtering af boligtilbud

En række beboere har henvendt sig til Søvangens bestyrelse og boligforeningens administration om tildeling af lejemål i afdelingen

En gruppe beboere fra Søvangen mødte i marts op ved afdelingsbestyrelsens mødetid.
De havde erfaret, at der var sket en tildeling af et lejemål efter andre regler end dem, der tidligere er blevet brugt.
Boligforeningen har i den forbindelse oplyst, at den er nødt til at indrette sig efter lovens regler og at håndtere tildelingen af lejemål derefter.

Møde med beboerne

Boligforeningens administration inviterede efterfølgende beboerne til et møde. Her fortalte administrationen, at den forstår oplevelsen af uretfærdighed, som beboerne har udtrykt omkring tildelingen af lejemål.
Administrationen har lovet beboerne at kigge på, om der kan findes en bedre løsning i lignende sager i fremtiden, og den vil vende tilbage omkring den særlige problemstilling. Der blev også foreslået andre løsningsmodeller, som afdelingsbestyrelsen vil kigge på.

Ændret beboersammensætning

Beboerne udtrykte derudover også bekymring om den løbende ændring af beboersammensætningen i Søvangen, hvor beboere med anden etnisk oprindelse i dag udgør en meget stor andel.
Beboerne mente, at der var lavet aftaler mellem boligforeningen og Aarhus Kommune, således at beboere i nedlagte lejligheder i Gellerup ikke bare bliver flyttet over til afdeling 1 og 2, Hans Broges Parken og Søvangen.

”Der er ikke skriftlige aftaler nedfældet om en sådan ordning,” oplyser boligforeningens direktør, Keld Laursen, som siger, at der ikke er statistikker, der peger på, at Søvangen er på vej til at blive et socialt udsat område.
”Boliger i Søvangen bliver tildelt helt efter reglerne for fleksibel udlejning. Det er boligforeningens arbejde kun at forvalte dette og samtidig at sørge for genhusning af beboere i forbindelse med nedlæggelse af lejemål i Gellerup,” tilføjer Keld Laursen.

Problemer med husordenen

Beboerne mente, at den ændrede beboersammensætning havde den ulempe, at husordenen i afdelingen var ændret i en negativ retning.
”Hvis der er tale om husorden, der ikke bliver overholdt, anbefales det at notere sig det, og ønsker man at klage, skal man gøre det til administrationen, således at der med det samme kan blive fulgt op på disse sager,” udtalte boligforeningens administrationschef, Susanne Witting, som afslutning på mødet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-03 April side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data