Beboere i Søvangen er utilfredse med boligforeningens håndtering af boligtilbud

En række beboere har henvendt sig til Søvangens bestyrelse og boligforeningens administration om tildeling af lejemål i afdelingen 

Af Kirsten Hermansen

En gruppe beboere fra Søvangen mødte i marts op ved afdelingsbestyrelsens mødetid.
De havde erfaret, at der var sket en tildeling af et lejemål efter andre regler end dem, der tidligere er blevet brugt.
Boligforeningen har i den forbindelse oplyst, at den er nødt til at indrette sig efter lovens regler og at håndtere tildelingen af lejemål derefter.

Møde med beboerne
Boligforeningens administration inviterede efterfølgende beboerne til et møde. Her fortalte administrationen, at den forstår oplevelsen af uretfærdighed, som beboerne har udtrykt omkring tildelingen af lejemål.
Administrationen har lovet beboerne at kigge på, om der kan findes en bedre løsning i lignende sager i fremtiden, og den vil vende tilbage omkring den særlige problemstilling. Der blev også foreslået andre løsningsmodeller, som afdelingsbestyrelsen vil kigge på.

Ændret beboersammensætning
Beboerne udtrykte derudover også bekymring om den løbende ændring af beboersammensætningen i Søvangen, hvor beboere med anden etnisk oprindelse i dag udgør en meget stor andel.
Beboerne mente, at der var lavet aftaler mellem boligforeningen og Aarhus Kommune, således at beboere i nedlagte lejligheder i Gellerup ikke bare bliver flyttet over til afdeling 1 og 2, Hans Broges Parken og Søvangen.

”Der er ikke skriftlige aftaler nedfældet om en sådan ordning,” oplyser boligforeningens direktør, Keld Laursen, som siger, at der ikke er statistikker, der peger på, at Søvangen er på vej til at blive et socialt udsat område.
”Boliger i Søvangen bliver tildelt helt efter reglerne for fleksibel udlejning. Det er boligforeningens arbejde kun at forvalte dette og samtidig at sørge for genhusning af beboere i forbindelse med nedlæggelse af lejemål i Gellerup,” tilføjer Keld Laursen.

Problemer med husordenen
Beboerne mente, at den ændrede beboersammensætning havde den ulempe, at husordenen i afdelingen var ændret i en negativ retning.
”Hvis der er tale om husorden, der ikke bliver overholdt, anbefales det at notere sig det, og ønsker man at klage, skal man gøre det til administrationen, således at der med det samme kan blive fulgt op på disse sager,” udtalte boligforeningens administrationschef, Susanne Witting, som afslutning på mødet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt