Fritids­foreningen i ny udgave med nyvalgt bestyrelse

Livlig generalforsamling i Fritidsforeningen, hvor kontingentets størrelse var til debat, og mange var interesseret i at komme i bestyrelsen

Torsdag den 28. maj blev der i Foreningernes Hus holdt generalforsamling i den nye udgave af Fritidsforeningen, hvis nye vedtægter tidligere på foråret var blevet vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

91 medlemmer var mødt frem til mødet, hvor der i løbet af aftenen skulle findes syv nye medlemmer til bestyrelsen for den nye forening.

Youssef Abdul Kader, formand for Fritidsforeningen, fortalte kort i stikordsform bestyrelsens beretning om det seneste års arbejde og ikke mindst om det arbejde, bestyrelsen i samarbejde med FAS-medlemmer og en håndfuld andre interesserede har gennemført hen over vinteren med henblik på at skabe den nye konstruktion, hvor der er sket en opdeling af Fritidsforeningens aktiviteter i tre nye FAS-sektioner for afdelingerne i henholdsvis nord, syd og Gellerup.

Økonomisk ved muffen

Regnskabet for både Fritidsforeningen og det gamle FAS blev gennemgået.
Fritidsforeningen regnskabsår, som løber fra april 2014 til april 2015, viste et overskud på 251.080 kroner og en egenkapital på 538.043 kroner pr. 1. april 2015.

Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, FAS, som aflagde regnskab for sidste gang i den gamle konstruktion, kom ud af regnskabsåret med et underskud på 51.459 kroner, hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 1. april 2015 endte på 859.954 kroner. Heraf er godt 300.000 kroner udlånt eller tilgodehavender hos klubber og aktiviteter i områder.
Begge regnskaber blev godkendt.

Kontingent til debat

Da generalforsamlingen nåede til punktet kontingent, startede der en større debat, efter at flere medlemmer fra salen foreslog, at der skulle ske en stigning i kontingentet, som i rigtig mange år har været på 10 kroner. Argumentet var, at der så ville blive flere penge til at lave aktiviteter for.

Et forslag lød først på 15 kroner om måneden, men flere i salen argumenterede imod en sådan stigning, fordi foreningen pt. har mange penge i banken, og der ikke er behov for at opsamle flere lige nu.

Et alternativt forslag fra salen lød på et månedligt medlemskontingent på 12 kroner pr. lejemål.
Resultatet blev, at de to forslag blev sendt til afstemning, og begge forslag blev nedstemt. Så det kommende års kontingent er fortsat 10 kroner om måneden for medlemskab af Fritidsforeningen.

Den nye Fritidsforenings nye bestyrelse fra venstre: Niels Jensen og Solveig Pedersen (begge valgt som suppleanter), Youssef Abdul Kader, Jytte Nielsen, Anette Kjærsgaard, Freddy Werner, Malik El-Batran, Lene Olm og Ilham Mohammed.

Den nye Fritidsforenings nye bestyrelse fra venstre: Niels Jensen og Solveig Pedersen (begge valgt som suppleanter), Youssef Abdul Kader, Jytte Nielsen, Anette Kjærsgaard, Freddy Werner, Malik El-Batran, Lene Olm og Ilham Mohammed.

En hel nyvalgt bestyrelse

Forårets vedtagelse af nye vedtægter for Fritidsforeningen medførte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ved denne generalforsamling skulle reduceres fra ni til syv medlemmer.

Det betød på generalforsamlingen, at antallet af medlemmer ikke gik op med antallet af de medlemmer, som skulle på valg fra den gamle bestyrelse. Derfor blev det efter lidt debat aftalt, at hele bestyrelsen ville sætte sit mandat til rådighed, således at alle skulle genvælges denne aften for at komme ind i bestyrelsen.

Resultatet af valghandlingen blev, at der var genvalg til Youssef Abdul Kader, Jytte Nielsen, Anette Kjærsgaard og Freddy Werner. Derover var der nyvalg til Ilham Mohammed, Malik El-Batran og Lene Olm. Førstesuppleant blev Niels Jensen, efterfulgt af Hanaan Yosuf og Solveig Pedersen.


Uro i den ny Fritidsforening

Nyvalgt medlem udtrådt før konstituerende møde, så førstesuppleanten er allerede trådt ind

Fritidsforeningens nyvalgte bestyrelse mødtes mandag den 8. juni for at konstituere sig. Men allerede inden mødet havde Freddy Werner meddelt bestyrelsen, at han ønskede at trække sig. Førstesuppleant Niels Jensen blev derfor straks medlem af bestyrelsen.

Efterfølgende blev Youssef Abdul Kader genvalgt til formand, mens Jytte Nielsen blev Fritidsforeningens sekretær.

Meningen var, at Fritidsforeningens bestyrelse på mødet skulle have godkendt sin nye forretningsorden samt de kriterier, de tre FAS-sektioner fremover skal kunne støtte foreninger og aktiviteter efter.

Men det konstituerende møde trak ud på grund af en engageret debat og diskussion blandt flere af bestyrelsens medlemmer. Der er derfor indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde ved udgangen af juni efter Skræppebladets deadline. Læs mere i september-nummeret af Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-06 Juli side 15-16
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • General­forsamling
    Fritids­foreningen i ny udgave med nyvalgt bestyrelse
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data