Generalforsamling Fritidsforeningen

Kom til generalforsamling den 22. oktober i Yggdrasil

Af Youssef Abdul Kader, formand for Fritidsforeningen

Der indkaldes til generalforsamlingen torsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Logo for Brabrand Boligforengs Fritidsforening

  1. Valg af dirigent.
  2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
  3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning.
  4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af en revisor og to suppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest den 15. september.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest være bestyrelsen i hænde den 15. september forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt