Foreningsbestyrelsen ser med fortrøstning på boligforeningens fremtid

Foreningsbestyrelsens beretning for det seneste halve år, som har været oplæst på beboermøderne

Af Keld Albrechtsen

Der har i den seneste tid været holdt beboermøder i alle boligforeningens afdelinger. Her har medlemmerne af foreningsbestyrelsen givet en opda­tering af den beretning, som blev ud­arbejdet tidligere på året i forbind­el­se med repræsentantskabsmødet.

Formand Keld Albrechtsen og foreningsbestyrelsens medlemmer har på afdelingernes budgetmøder givet en status på foreningens tilstand.

Formand Keld Albrechtsen og foreningsbestyrelsens medlemmer har på afdelingernes budgetmøder givet en status på foreningens tilstand.

Jeg vil her kort komme ind på et par af ho­vedpunkterne i den seneste beretning og give foreningsbestyrelsens holdning til nogle af punkterne.

Bolig- og bypolitiske temaer
Helt overordnet ser vi i foreningsbestyrelsen med rimelig fortrøstning på boligforeningens fremtid. Det gør vi blandt andet på baggrund af nogle bolig- og bypolitiske temaer, som tegner et interessant billede for den al­mene sektor. Specielt fire temaer vil kunne få stor betydning, nemlig:

1) Det nye styringsredskab, som Folketinget under den forrige regering besluttede, hvor op til 25 procent af boligerne ved udvikling af nye boligområder kan være almene. Det mener foreningsbestyrelsen er en god udvikling, som kan skabe en bedre balance og sikre boliger, som alle har råd til.

2) Et nyt forslag til en boligpolitik for Aarhus Kommune. Forslaget inde­holder en væsentlig forøgelse af antallet af almene familieboliger i Aarhus. Også dette initiativ ser vi som meget positivt.

3) Der sker en ændring af tildelingen af byggekvoter til boligforeningerne, som fremover bliver på markedslignende vilkår. Det betyder, at vi skal være parate til at konkurrere og sikre, at vi er blandt de bedste til at varetage udviklingen og dermed få tildelt kvoter. Det er vores administration meget opmærksom på.

4) Der er en høring på vej om næste etape af letbanen fra Aarhus Ø til Brabrand. Det vil være en stor forbedring af den kollektive trafik til alle vores afdelinger i Brabrand. Det støtter vi varmt og har et særligt håb om, at der også bliver etableret en ny station i Brabrand.

Strategiske retninger
Boligforeningen har i det seneste år arbejdet med at udvikle en ny strategi. Vi glæder os til at drøfte den nye strategi på et seminar for repræsentantskabet i starten af november i år.
I bestyrelsen har vi udarbejdet et udkast til drøftelse med hovedoverskrifterne: Professionel og serviceorienteret drift og Stærkere udviklingsbasering.

Drift, økonomi og udlejning
I BB Service er der kommet ro både på personalesiden og på økonomien. Der er ansat mange nye, dygtige medarbejdere, og afdelingen ser positivt på fremtiden.

Og i administrationen er der i løbet af sommeren blevet indført nyt IT-system. I den forbindelse er der indført en række nye rutiner, som allerede har fået en positiv betydning for håndteringen af for eksempel budgetter, flyttesyn og andre driftstilsyn.

Alt i alt ser vi i foreningsbestyrelsen frem til både at udvikle Brabrand Boligforening til et endnu bedre sted at bo og til at bidrage til at skabe en god balance i byudviklingen i Aarhus.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt