Kolofon

Skræppebladet oktober 2015

ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:
Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. 2)
Elsebeth Frederiksen (ansvh. redaktør) Tlf. 41 42 87 92 (afd. 4)
Helle Hansen Tlf. 40 71 86 75 (afd. 4)
Ole Frost Berry Tlf. 60 15 17 53 (afd. 4)
Christian Andersen Tlf. 23 60 42 03 (afd. 5)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Elin Krogh Tlf. 26 15 22 14 (afd. 8)
Winnie Sehested Tlf. 40 61 81 19 (afd. 10)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. 11)
Finn Kristensen Tlf. 61 40 54 40 (afd. 12)
Ib Helm-Petersen Tlf. 40 36 48 25 (afd. 22)
Hans Nikolajsen Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Louise Hemdorff Tlf. 82 43 18 47 (afd. 26)

Fotograf / redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf. 30 56 74 08
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Dyhr Support, Sebastian Adorján Dyhr, tlf. 20 27 26 67
Tryk:
CS Grafisk

Indlæg sendes til redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Sidste frist for aflevering af stof til november-nummeret 2015:
fredag den 16. oktober 2015 kl. 13.00.

Forsiden: Der blev løbet i Hasle Bakker for fjerde år i træk.
Foto: Martin Krabbe.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt