Kolofon

Skræppebladet oktober 2015

ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post: redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:
Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. 2)
Elsebeth Frederiksen (ansvh. redaktør) Tlf. 41 42 87 92 (afd. 4)
Helle Hansen Tlf. 40 71 86 75 (afd. 4)
Ole Frost Berry Tlf. 60 15 17 53 (afd. 4)
Christian Andersen Tlf. 23 60 42 03 (afd. 5)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Elin Krogh Tlf. 26 15 22 14 (afd. 8)
Winnie Sehested Tlf. 40 61 81 19 (afd. 10)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. 11)
Finn Kristensen Tlf. 61 40 54 40 (afd. 12)
Ib Helm-Petersen Tlf. 40 36 48 25 (afd. 22)
Hans Nikolajsen Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Louise Hemdorff Tlf. 82 43 18 47 (afd. 26)

Fotograf / redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf. 30 56 74 08
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Dyhr Support, Sebastian Adorján Dyhr, tlf. 20 27 26 67
Tryk:
CS Grafisk

Indlæg sendes til redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Sidste frist for aflevering af stof til november-nummeret 2015:
fredag den 16. oktober 2015 kl. 13.00.

Forsiden: Der blev løbet i Hasle Bakker for fjerde år i træk.
Foto: Martin Krabbe.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data