Lederen

Et skridt frem og to tilbage

På alle efterårets budgetmøder har foreningsbestyrelsen i sin beretning fortalt, hvor glad den er for den ændring af planloven, som den afgåede regering vedtog først på året. En ændring, som vil sikre, at store kommuner fremover kan kræve op til 25 procent almene boliger, når der skal laves lokalplaner for nye boligområder.
Baggrunden for lovændringen var et politiske ønske om at bevare sammenhængskraften i de store byer, så byerne ikke bliver delt op i rige og fattige kvarterer. Og her skulle den almene sektor være med til at sørge for, at der også bliver bygget gode boliger i de nye kvarter, som almindelige mennesker vil kunne betale.

Men glæden varede kun alt for kort – for lige op til Skræppebladets deadline kom det frem, at Dansk Folkeparti bakker op om regeringens ønske om at rulle lovgivningen tilbage, således at drømmen om billige almene boliger i forbindelse med privat boligbyggeri brast.
Endnu står det ikke klart, hvordan en tilbagerulning af planlovsændringen kan komme til at få indflydelse på Aarhus Kommunes planer om at bygge godt 2000 nye almene boliger over de næste fire år, som vi skriver kort om i dette nummer af Skræppebladet.
Rådmand Kristians Würtzs forslag er nemlig stadig kun et udkast, som Brabrand Boligforening netop har nået at komme med et positivt høringssvar til.
Lige nu er det vigtigt, at kommunen og de århusianske boligforeninger hurtigt får beskrevet de konkrete konsekvens­er af et stop for den slags almene nybyggerier, som er så vigtige for byens udvikling. Der må rejses en bred offentlig debat, inden Folketinget behandler regeringens forslag.

Hvad der kan være Dansk Folkepartis interesse i at være med til at bremse for gode og billige lejligheder i byerne for almindelige danske familier, står på nuværende tidspunkt hen i det uvisse – men mon ikke en DF-vælger eller to risikerer at blive slemt skuffet over, at det nu igen ser ud til at have lange udsigter for danske lønmodtagere at finde et sted at bo i storbyerne? Læs mere om det i næste nummer af Skræppebladet.

Ellers har september budt på beboermøder i alle boligforeningen afdelinger. Og her i foreningen lever beboerdemokratiet de fleste steder godt og livligt, som det kan læses i mange af artiklerne i denne udgave af Skræppebladet. Resten af beretningerne om afdelingernes budgetmøder bliver bragt i Skræppebladets novembernummer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data