Et boligpolitisk godt nytår?

Hvad skal vi forvente af den nye boligminister?

Jens Joel

Et nyt år, ny regering, en ny boligminister. Hvad skal vi forvente? Jeg håber, den nye boligminister fra LA, Ole Birk Olesen, vil droppe en del af den liberale bragesnak, han tidligere har fremført om boligmarkedet. I efteråret 2015 skrev boligministeren, at han ønskede huslejereguleringen fjernet. En sådan fjernelse af huslejereguleringen vil – ikke mindst i de større byer – få prisen på lejeboliger til at eksplodere. Det har vi ikke brug for i Aarhus, hvor det er svært nok for borgere med helt almindelige indkomster at finde en bolig. Derfor er vi mange i Folketinget, der er imod en ophævelse af reguleringen, og der står da heller ikke noget om det i regeringsgrundlaget.

Der står ingenting i regeringsgrundlaget om lejere. Ordet ”lejere” er ikke nævnt. Derimod står der hele otte gange ”boligejere” . Regeringen vil skabe tryghed om deres boligskat.

Lejere skal også beskyttes mod stigende boligskatter

Godt, at man vil sikre tryghed for boligejerne. Men skal den samme tryghed ikke gælde lejerne? I Danmark bor ca. en million mennesker alment. De har også krav på tryghed. Vi skal snart i gang med at forhandle fremtidens boligbeskatning på Christiansborg. I efteråret lavede S og højrefløjen en aftale om et nyt vurderingssystem for boliger. Systemet skal laves om. De, der har betalt for meget på grund af forkerte vurderinger, skal have penge tilbage. På foranledning af S blev det aftalt, at der skal være en sådan tilbagebetalingsordning for lejere og andelshavere. Det er godt.

Vurderingerne er jo kun første del af ligningen. I den kommende tid skal vi så fastlægge, hvor meget man skal betale af den værdi, boligen har. Vi kan godt lide princippet om, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Derfor har vi generelt afvist en topskattelettelse. Vi støtter ikke regeringens forslag om en ekstra lettelse til de dyreste boliger. Men vi vil også have et skarpt fokus på, hvordan vi sikrer lejerne mod eksplosive boligskattestigninger.

Gode boligområder

I regeringsgrundlaget står der, at man vil sikre tryghed og bedre muligheder for beboerne i de udsatte boligområder. Der står meget lidt om, hvordan det skal gøres, men det må være vores opgave i blandt andet boligforeningen at vise, hvordan man gennem helhedsplaner, boligsociale indsatser, iværksætterhjælp, uddannelses- og jobindsats, renovering osv. kan skabe positive forandringer.

Den nye liberale minister skal opleve, at det lønner sig at investere i de unge menneskers muligheder, og se, hvordan vores samarbejde med byens erhvervsliv og iværksættere kan skabe fremskridt.

Vi skal fortsætte vores indsats for at sikre billige boliger overalt i Aarhus. Den største boligpolitiske sejr i 2016 var uden tvivl, at vi fik sikret kommunernes ret til at kræve 25 % almene boliger, når der bygges nyt. I Aarhus betyder det krav, at der over hele byen bygges boliger til almindelige indtægter, som betyder, at vi som boligforening bliver inviteret med, når private bygherrer skal udvikle et nyt område.

Det er et klap på skulderen til boligforeningen, at de ofte vælger os, men det viser sig også, at det fællesskab og de erfaringer, vi har i de almene boligorganisationer, ofte kan bruges i fremtidens byudvikling.

Kontanthjælpsloftet kan desværre stadig sætte mange på gaden

I 2016 har kontanthjælpsloftet været en stor diskussion på Borgen og i Brabrand Boligforening. Det trådte i kraft sidste kvartal og betyder en markant lavere indtægt til tusindvis af familier.

Det kan også betyde, at flere sættes på gaden. Selvom vi heldigvis ikke har set den store stigning endnu, er faren ikke drevet over. Derfor vil vi følge meget tæt med i udviklingen og gøre alt, hvad vi kan, for at så få som muligt mister deres bolig.

Flere små og billigere boliger?

I regeringsgrundlaget står der også et afsnit om ”små billige boliger”. For at sikre en ordentlig modtagelse af de flygtninge, der er kommet til landet, har man allerede aftalt, at der skal bygges en række mindre boliger til at huse flygtninge og andre med mindre økonomiske midler. Men regeringen vil gå endnu længere.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2018 vil man forsøge at lave en aftale, der skal skabe ”incitamenter til at bygge små billige boliger”. Det står ikke direkte, men regeringen vil sikkert ændre i reglerne, så kommunernes grundkapital stiger, i takt med at boligens anskaffelsessum nærmer sig maksimumsbeløbet. Det kan være en god ide at sikre flere små billige boliger – men det kan være problematisk, hvis regeringen mener, det skal ske på bekostning af de almindelige almene familie- og ældreboliger.

En lydhør minister?

Den nye minister har sagt meget om boligpolitik, som jeg ikke er enig i. Men han skal have lov til at bevise, at han er blevet klogere. Da han er valgt i Østjylland, kan vi jo håbe på, at han er lydhør over for de lokale erfaringer. Det vil jeg i hvert fald gerne gøre mit til.

Rigtig godt nytår!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-01 Februar side 12
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2017-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data