Afd. 11: Få men engagerede deltagere til beboer­møde

Afdeling 11 – Odinsgård

Affaldsløsning, elevatorer og vedligeholdelse var nogle af temaerne til mødet

10 lejemål var mødt op til det ordinære beboermøde i Odinsgård den 23. september. Formand Lene Olm fortalte i sin beretning om det vigtigste, der var foregået i afdelingen siden sidste møde.

Man er meget optaget af, at folk skal sortere deres affald, da det kan få nogle af afdeling­ens ud­gift­er ned. Det er besluttet, at omlægge affaldsskuret til et genbrugsskur, hvor der vil blive indkast til lysstofrør og el-sparepære, småt metal – dåser og låg, plastik, dåsesplit, mælkelåg og lign. og batterier.

Der bliver også indkøbt en trailer og en sækkevogn, som folk kan låne, når de skal transportere større møbler til genbrugspladsen. Man ønsker i afdelingen en nedgravet affaldsløsning, som man for øjeblikket ikke har råd til, så der skal skaffes penge til det.

Myter om elevatorerne

Der har gået nogle rygter om, at elevatorerne snart ikke kan holde til mere. Derfor har afdelingen haft besøg af et ingeniørfirma, som fortalte, at elvatorerne sagtens kan holde 25 år endnu.

Man skal bare passe på dem. Der har været eksempler på, at folk stjæler pærerne i elevatorerne og de kan ikke bruges andre steder. Det er uheldigt, og man skal passé ordentligt på dem. Nu er nogle beboere blevet elevatorambassadører, som bruger elevatorerne og rapporterer tilbage til driften, hvis der er problemer.

Vedligeholdelse

Facaderne er gjort rene, men det skal gøres igen. Der er også malet i de indendørs opgange, men der er desværre nogen, der har lavet graffiti. Der er kommet nye bænke, æskebægre og havemøbler. Noget af alléen er blevet topbeskåret og ar­bejd­et fortsætter her i efteråret. Bede og buske bliver trimmet, og der bliver stubfræset.

Arrangementer

Der har været hyggebanko, jule­hyg­geklip, klimaevent, vaskerikæle­dæg­gen Midgårdsormen og vaskeri­bib­lio­teket og 25-års-sommer­jubi­læ­ums­hyg­ge. Det var en hygelig dag med fæl­lessang, og folk hyggede sig til langt hen på aftenen.
Der har været navnekonkurrence om navn til vaskerikæledæggen, og Asta og Tue vandt med forslaget Mid­gårds­ormen.

Nye ideer og tiltag

Der er kommet nye udendørslamper, som slukker efter 10 min. De har sensorer, der snakker sammen, så når man kommer gående, tændes de efterhånden, som man kommer derhen.
Der er kommet nyt gulv i solstuen og et par motionsredskaber deroppe.

Sammenhold og aktiviteter

Disse ting er er meget vigtige for afdelingen, og samarbejde med Holmstrupgård og deres projekter bakker de også op om. Der bliver ansat en socialrådgiver 20 timer om ugen, som skal hjælpe med arrangementer, beboerting og sociale forhold. Vedkommende kommer til at have kontor i Valhalla.

Budgettet blev fremlagt

De fremmødte skulle også godkende budgettet. Det blev præsenteret af administrerende direktør Keld Laursen. Budgettet indeholder en samlet stigning på 2,8%. Grunden til stigningerne er blandt andet forbedringer på elevatorerne, andet forbedringsarbejder og andre henlæggelser. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg

Der var også valg til afdelingsbestyrelsen. Formand Lene Olm var på valg, det var Dan Hegelund også. De blev genvalgt. Derudover blev Asta Nielsen 1. Suppleant. Her var kampvalg om repræsentanter til FAS. Erik Jørgensen blev valgt, og Peter E. Johansen blev 1. Suppleant. Odinsgård fik også en ny repræsentant til skræppebladet. Det blev Jakob Johannesen.

Skræppebladet glæder sig til samarbejdet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 11: Få men engagerede deltagere til beboer­møde
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data