Afd. 11: Få men engagerede deltagere til beboermøde

Afdeling 11 – Odinsgård

Affaldsløsning, elevatorer og vedligeholdelse var nogle af temaerne til mødet

Af Elsebeth Frederiksen, foto af Martin Krabbe

10 lejemål var mødt op til det ordinære beboermøde i Odinsgård den 23. september. Formand Lene Olm fortalte i sin beretning om det vigtigste, der var foregået i afdelingen siden sidste møde.

Man er meget optaget af, at folk skal sortere deres affald, da det kan få nogle af afdeling­ens ud­gift­er ned. Det er besluttet, at omlægge affaldsskuret til et genbrugsskur, hvor der vil blive indkast til lysstofrør og el-sparepære, småt metal – dåser og låg, plastik, dåsesplit, mælkelåg og lign. og batterier.

Der bliver også indkøbt en trailer og en sækkevogn, som folk kan låne, når de skal transportere større møbler til genbrugspladsen. Man ønsker i afdelingen en nedgravet affaldsløsning, som man for øjeblikket ikke har råd til, så der skal skaffes penge til det.

Myter om elevatorerne
Der har gået nogle rygter om, at elevatorerne snart ikke kan holde til mere. Derfor har afdelingen haft besøg af et ingeniørfirma, som fortalte, at elvatorerne sagtens kan holde 25 år endnu.

Man skal bare passe på dem. Der har været eksempler på, at folk stjæler pærerne i elevatorerne og de kan ikke bruges andre steder. Det er uheldigt, og man skal passé ordentligt på dem. Nu er nogle beboere blevet elevatorambassadører, som bruger elevatorerne og rapporterer tilbage til driften, hvis der er problemer.

Vedligeholdelse
Facaderne er gjort rene, men det skal gøres igen. Der er også malet i de indendørs opgange, men der er desværre nogen, der har lavet graffiti. Der er kommet nye bænke, æskebægre og havemøbler. Noget af alléen er blevet topbeskåret og ar­bejd­et fortsætter her i efteråret. Bede og buske bliver trimmet, og der bliver stubfræset.

Arrangementer
Der har været hyggebanko, jule­hyg­geklip, klimaevent, vaskerikæle­dæg­gen Midgårdsormen og vaskeri­bib­lio­teket og 25-års-sommer­jubi­læ­ums­hyg­ge. Det var en hygelig dag med fæl­lessang, og folk hyggede sig til langt hen på aftenen.
Der har været navnekonkurrence om navn til vaskerikæledæggen, og Asta og Tue vandt med forslaget Mid­gårds­ormen.

Nye ideer og tiltag
Der er kommet nye udendørslamper, som slukker efter 10 min. De har sensorer, der snakker sammen, så når man kommer gående, tændes de efterhånden, som man kommer derhen.
Der er kommet nyt gulv i solstuen og et par motionsredskaber deroppe.

Sammenhold og aktiviteter
Disse ting er er meget vigtige for afdelingen, og samarbejde med Holmstrupgård og deres projekter bakker de også op om. Der bliver ansat en socialrådgiver 20 timer om ugen, som skal hjælpe med arrangementer, beboerting og sociale forhold. Vedkommende kommer til at have kontor i Valhalla.

Budgettet blev fremlagt
De fremmødte skulle også godkende budgettet. Det blev præsenteret af administrerende direktør Keld Laursen. Budgettet indeholder en samlet stigning på 2,8%. Grunden til stigningerne er blandt andet forbedringer på elevatorerne, andet forbedringsarbejder og andre henlæggelser. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg
Der var også valg til afdelingsbestyrelsen. Formand Lene Olm var på valg, det var Dan Hegelund også. De blev genvalgt. Derudover blev Asta Nielsen 1. Suppleant. Her var kampvalg om repræsentanter til FAS. Erik Jørgensen blev valgt, og Peter E. Johansen blev 1. Suppleant. Odinsgård fik også en ny repræsentant til skræppebladet. Det blev Jakob Johannesen.

Skræppebladet glæder sig til samarbejdet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt