Afd. 11: Nej tak til den husleje

Afdeling 11 – Odinsgård

Odinsgård vedtager kreativt budget med lavere huslejestigning

Odinsgård er ikke som de andre afdelinger i Brabrand Boligforening. F.eks. holder de afdelingsmøde en lørdag og starter med fælles brunch. Det er både hyggeligt og nærværende.

Bestyrelsen har en plan

Afdelingen har i mange år kæmpet med høje huslejer og problemer med den daglige drift. Nu forsøger afdelingsbestyrelsen at tage kampen op og løse lidt af begge problemer ved at fjerne 72.800 kr. fra budgettets konto 114.

Ideen er at flytte, hvad der svarer til 10 ugentlige driftstimer indkøbt hos det fælles driftskontor, og erstatte med ansættelser knyttet til afdelingen. Besparelsen kommer ved at ansætte til minimumsløn. Nogle af timerne kunne for eksempel være en beboer, der vil stå for rengøring i vaskeri og elevatorer.

Hov, hov

Administrationen er ikke altid glade for alternative forslag. Derfor blev der tilføjet store mængder kommentarer til afdelingsbestyrelsens forslag, inden indkaldelsen blev afleveret i beboernes postkasser.

Og tænk sig. Afdelingsbestyrelsen er heller ikke altid glade for administrationens alternative kommentarer, som ikke havde været til gennemsyn hos afdelingsbestyrelsen. Og så udsendte afdelingsbestyrelsen en rundskrivning om, at boligforeningen havde kuppet dagsordenen.

Beboerrådgiver Jens Høgh og Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen var en del af stemmeudvalget.

Beboerrådgiver Jens Høgh og Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen var en del af stemmeudvalget.

Ændret budget vedtaget

Med potentielle spændinger i luften var både Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen og direktør Keld Laursen mødt op. Fra administrationen var også administrationschef Susanne Witting, der gennemgik budgettet og forklarede, at hvis det afvises eller ændres, skal det godkendes i foreningsbestyrelsen. Hvis foreningsbestyrelsen ikke godkender, havner afgørelsen hos kommunen.
Forslaget om et lavere budget blev vedtaget med kun to stemmer imod.

Aktive beboere

Selvom driftsproblemer og budget fyldte det meste af mødet, kunne formand Lene Olm også berette om de mange beboeraktiviteter i årets løb:

Stor opbakning til hygge-banko og ”Day of Happiness”. Aura delebilshow. Kursus i brandslukning, hvor beboerne blev overrasket over, hvor hurtigt der kan gå ild i et hus. Fælles rengøringsdag blev en vild succes med deltagere fra 70 lejemål – der blev skuret og skrubbet.

Et nyt projekt undervejs er en hjertestarter – afdelingsbestyrelsen er i gang med at ansøge Trygfonden og søger hjerteløbere i området.

Efter ny leverandør er der endelig kommet styr på elevatorerne.

Planer om at etablere shelters, bålplads og bænke kom et skridt nærmere, da mødet vedtog, at penge på legeplads-kontoen også kan bruges til andre udefaciliteter.

Der var mange kandidater at vælge imellem, da der skulle stemmes til afdelingsbestyrelsen.

Der var mange kandidater at vælge imellem, da der skulle stemmes til afdelingsbestyrelsen.

Valg

Der var stor interesse for bestyrelsesarbejdet, hvor fem stillede op til tre poster og fire til posten som suppleant. Afdelingsformand Lene Olm blev genvalgt, og nye i bestyrelsen er bygningskonstruktør Mads Kjeldgaard samt Frederik Lange, der bor i ungdomsbolig i fælleshuset. Hidtidig næstformand i afdelingsbestyrelsen Dan Hedelund blev 1.-suppleant.

Susanne Nielsen meldte sig som repræsentant til FAS Nord og på Skræppebladet kan redaktionen sige velkommen til Anders Nielsen, der tidligere var i Odinsgårds afdelingsbestyrelse.

Afdeling 11, Odinsgård, Brabrand Nord

103 boliger heraf 20 ungdomsboliger

Huslejestigning 1,8% (jf. budget)
Husleje pr. m² familiebolig 1016 kr. pr. år.
Husleje pr. m² ungdomsbolig 789 kr. pr. år.

Huslejestigning 0,8% (jf. forslag)
Husleje pr. m² familiebolig 1006 kr. pr. år.
Husleje pr. m² ungdomsbolig 789 kr. pr. år.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 14-15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data