Afd. 4+5: Gellerup og Toveshøj ligger stadig lunt på ghettolisten

Afdeling 4: Gellerupparken – Afdeling 5: Toveshøj

Brabrand Boligforenings to største afdelinger kan kigge langt efter at komme af listen over særligt udsatte boligområder

Af Helle Hansen – arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Hvert år den 1. december offentliggør udlændinge-, integrations- og boligministeren listen over ghettoområder i Danmark. Det sker jævnfør retningslinjerne i Almenboligloven.
Da tallene den 1. december 2015 blev offentliggjort, var Gellerupparken og Toveshøj, der tæller som ét område, ikke overraskende igen med på listen, som de to afdelinger har været, siden ghettolisten blev opfundet i 2010.

På den nye liste er der i alt 25 boligområder, hvilket er en nedgang på seks ghettoer i forhold til antallet i 2014. For Gellerup og Toveshøj ser det dog ud til at have lange udsigter, før området kan komme af listen, fordi afdelingerne til fulde opfylder samtlige kriterier på de fem områder, der måles på.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Gellerup er et af de århusianske ghettoområder.

Mange arbejdsløse og ikke-vestlige beboere
Når der måles på arbejdsløshed, er kriteriet for at komme på listen 40 procent. Her er procenten helt oppe på 51,9 i Gellerup og Toveshøj, hvilket placerer området på en tredjeplads sammen med Vollsmose, kun overgået af Sundparken i Horsens (53 procent) og Byparken og Skovparken i Svendborg (56 procent).
I forhold til beboere med ikke-vestlig baggrund er Gellerup og Toveshøj det boligområde i Danmark med det næsthøjeste antal, i alt 80,6 procent, kun overgået af Mjølnerparken med 84,3 procent.
For at undgå listen skal andelen af ikke-vestlige beboere helt ned under 50 procent.
Det er måske her værd at bemærke, at alle børn, der er født af forældre med ikke-vestlig baggrund også tæller med, og i Gellerup og Toveshøj er antallet af børn under 18 år helt oppe på godt 38 procent af det samlede antal beboere på 6.464.

Førsteplads med kriminelle
På kriteriet ”Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i procent af beboere på 18 år og derover i gennemsnit for de seneste to år” indtager Gellerup og Toveshøj en ikke særlig flot førsteplads med 4,43 procent. Det er mere end et halvt procentpoint foran nummer to på listen, som er Stærevej i København. For at ryge af listen skal antallet ned under 2,7 procent.

Lav uddannelse, men ikke ringest
Målt på andelen af beboere i alderen 30-59 år, der ingen eller kun har 9. klasses skolegang, lyder procenten i Gellerup og Toveshøj på 58,4. Her er der dog hele 15 boligområder, der er endnu ringere uddannede, med Tåstrupgård på førstepladsen med 68,5 procent, der højst har gennemført folkeskolen. Krav for at undgå listen er mindre end 55 procent.

Næstfattigst i Danmark
Sidste kriterium måler på den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i et boligområde (uddannelsessøgende tæller ikke med). Hvis den er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen, så opfylder det kriteriet for at komme på ghettolisten.

Her når beboerne i Gellerup og Toveshøj op på at tjene 51,4 procent af det regionale gennemsnit, så også på dette kriterium er området helt med. Faktisk har beboerne i de to afdelinger den næstlaveste gennemsnitsindkomst af alle boligområder i Danmark – kun beboerne i Mjølnerparken i København er fattigere med 47,5 procent af gennemsnittet.


Listen over ghettoområder jævnfør almenboligloven

Udlændinge-, integrations- og boligministeren offentliggør hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.
Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst tre af fem kriterier.

De 5 kriterier er:
1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området – eksklusive uddannelsessøgende – er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt