Jordsalg med positive perspektiver

Det familieejede ejendoms- og investeringsselskab Svanen Gruppen fra Horsens ønsker at investere i et stort jordareal ved Aaby Ringvej, som er tilknyttet Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Syd for Globus1 har store maskiner den seneste tid fjernet en massiv mængde tilvokset krat og derved åbenbaret et stort areal, som nu kan klargøres til ny bebyggelse. Og der står allerede en investor klar til at investere i området, som er delvist ejet af Aarhus Kommune, men primært af afd. 4 Gellerupparken.

Salget er dog betinget af, at kommuneplan og lokalplan kan tilpasses de ønsker, som både Helhedsplanens parter og den private udvikler har for området.

Finansierer helhedsplan

Det er det familieejede ejendoms- og investeringsselskab Svanen Gruppen fra Horsens, der er indgået en betinget aftale med. Sammen med salget af ringvejsarealet nord for Globus1 bidrager salget til at sikre økonomien i Helhedsplanen og de kommende renoveringer.

Da boligforeningens repræsentantskab vedtog Helhedsplanen, forpligtede boligforeningen og afdelingerne sig til at medfinansiere 62,5 mio. kr., og det var netop med tanke for, at nettoprovenuet fra kommende jordsalg skulle dække finansieringen. Med aftalerne om de to store jordsalg langs ringvejen kan den forpligtelse nu indfries.

Ingemann Brixhuss, grundlægger af Svanen Gruppen.

Ingemann Brixhuss, grundlægger af Svanen Gruppen.

Booster byudviklingen

Men ikke nok med det. Med salget er der også medfinansiering til opstarten af det store og omfattende renoveringsprojekt af boliger i Gellerupparken og Toveshøj, som snart går i gang med tre pilotprojekter. Det kan man læse mere om andetsteds i bladet. Samtidig vil den private investering medvirke til at booste udviklingen, så vi for alvor begynder at ane konturerne af en helt ny bydel.

Berlin inspirerer

Det konkrete projekt på arealet syd for Globus1 er en kombination af 300-350 lavt bebyggede ejerboliger og attraktive ejerlejligheder samt erhvervsarealer, alle med forskelligartede facader og fælles rekreative arealer.

Inspirationen og erfaringen til at skabe et velfungerende miljø med liv og mangfoldighed har Svanen Gruppen bl.a. taget med fra Berlin, hvor selskabet har arbejdet med byudvikling i nogle af Berlins nedslidte bydele, som i dag er forvandlet til attraktive boligområder, der emmer af spændende byliv og en mangfoldig beboersammensætning.

Dette forslag til bebyggelse på arealet syd for Globus1 skal nu lokalplanlægges.

Dette forslag til bebyggelse på arealet syd for Globus1 skal nu lokalplanlægges.

Lokalplan på vej

Lige nu er projektet i høring hos bl.a. fællesråd i lokalområdet som en del af lokalplanfasen. Det er forhåbningen, at der ligger en godkendt lokalplan i løbet af 2016, så byggeriet kan gå i gang i 2017 og de første boliger forhåbentlig stå klar til indflytning i 2018.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-03 April side 13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data