Jordsalg med positive perspektiver

Det familieejede ejendoms- og investeringsselskab Svanen Gruppen fra Horsens ønsker at investere i et stort jordareal ved Aaby Ringvej, som er tilknyttet Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Af Keld Laursen, adm. direktør i Brabrand Boligforening

Syd for Globus1 har store maskiner den seneste tid fjernet en massiv mængde tilvokset krat og derved åbenbaret et stort areal, som nu kan klargøres til ny bebyggelse. Og der står allerede en investor klar til at investere i området, som er delvist ejet af Aarhus Kommune, men primært af afd. 4 Gellerupparken.

Salget er dog betinget af, at kommuneplan og lokalplan kan tilpasses de ønsker, som både Helhedsplanens parter og den private udvikler har for området.

Finansierer helhedsplan
Det er det familieejede ejendoms- og investeringsselskab Svanen Gruppen fra Horsens, der er indgået en betinget aftale med. Sammen med salget af ringvejsarealet nord for Globus1 bidrager salget til at sikre økonomien i Helhedsplanen og de kommende renoveringer.

Da boligforeningens repræsentantskab vedtog Helhedsplanen, forpligtede boligforeningen og afdelingerne sig til at medfinansiere 62,5 mio. kr., og det var netop med tanke for, at nettoprovenuet fra kommende jordsalg skulle dække finansieringen. Med aftalerne om de to store jordsalg langs ringvejen kan den forpligtelse nu indfries.

Ingemann Brixhuss, grundlægger af Svanen Gruppen.

Ingemann Brixhuss, grundlægger af Svanen Gruppen.

Booster byudviklingen
Men ikke nok med det. Med salget er der også medfinansiering til opstarten af det store og omfattende renoveringsprojekt af boliger i Gellerupparken og Toveshøj, som snart går i gang med tre pilotprojekter. Det kan man læse mere om andetsteds i bladet. Samtidig vil den private investering medvirke til at booste udviklingen, så vi for alvor begynder at ane konturerne af en helt ny bydel.

Berlin inspirerer
Det konkrete projekt på arealet syd for Globus1 er en kombination af 300-350 lavt bebyggede ejerboliger og attraktive ejerlejligheder samt erhvervsarealer, alle med forskelligartede facader og fælles rekreative arealer.

Inspirationen og erfaringen til at skabe et velfungerende miljø med liv og mangfoldighed har Svanen Gruppen bl.a. taget med fra Berlin, hvor selskabet har arbejdet med byudvikling i nogle af Berlins nedslidte bydele, som i dag er forvandlet til attraktive boligområder, der emmer af spændende byliv og en mangfoldig beboersammensætning.

Dette forslag til bebyggelse på arealet syd for Globus1 skal nu lokalplanlægges.

Dette forslag til bebyggelse på arealet syd for Globus1 skal nu lokalplanlægges.

Lokalplan på vej
Lige nu er projektet i høring hos bl.a. fællesråd i lokalområdet som en del af lokalplanfasen. Det er forhåbningen, at der ligger en godkendt lokalplan i løbet af 2016, så byggeriet kan gå i gang i 2017 og de første boliger forhåbentlig stå klar til indflytning i 2018.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt