Afd. 6: Sorte skyer over Værestedet på Holmstrup Mark

Afdeling 6 – Holmstrup

Fonde skal sikre Værestedets overlevelse

Tekst og foto Jens Skriver

”Det hele startede i 1996 med byudvalgsmidler”, starter Simon.
”Socialministeriet, Boligministeriet og Landsbyggefonden bevilgede en række midler, og der blev oprettet en styregruppe for Holmstrup Mark. Værestedet fik da rimelige bevillinger”.
To år senere fulgte Simon en opfordring til at overtage hvervet som kasserer og arbejdet med at søge om bevillinger.

Det startede i Jernaldervej 237, derefter flyttede det over i den store fireværelsers lejlighed i 217. Den nuværende lejlighed i 245 har altid været svær at leje ud, da den ligger lige oven over selskabslokalet. Værestedet fik den tilbudt i 2001 med besked på at slå til nu og flyttede ind i juni samme år.

Simon Holse kæmper for Værestedets overlevelse.

Simon Holse kæmper for Værestedets overlevelse.

Sådan fungerede det
Byudvalgsbevillingen løb indtil 2004. Derefter søgte Simon midler efter § 18 i Serviceloven, der administreres af kommunen, og PUF-midler, der administreres af Socialministeriet. Der var et fast budget for husleje og drift. Der var sat 35.000 kr. af til egen drift med telefon, aviser og administration. Det sidste gik til boligforeningens udgifter med sagsbehandling, bogføring osv.
I 2009 kom der en helhedsplan for Holmstrup. Værestedet skulle have været en del af planen og omdannes til et beboerhus, men den faldt til jorden.

Mørke skyer viser sig
Problemerne starter i 2015, da kommunen nedlægger alle væresteder på nær en to-tre stykker. Til gengæld får Holmstrups værested aktivitetsmidler fra Århus Kommune, som administreres af Det boligsociale Fællessekretariat. Det forudsatte ganske vist en helhedsplan, men der blev givet dispensation. Der bevilliges 115.000 kr. årligt, og der kan skaffes 40.000 kr. efter § 18 i Serviceloven.

Husleje og administration er imidlertid ikke noget, man er glade for at give hjælp til. Administrationsbidraget sættes til et fast beløb, og bevillingerne sættes ned:

2014: 113.000 kr.
2015: 50.000 Kr.
2016: 50.000 kr.

Samtidig bevilges der 2015 og 2016 årligt 20.000 kr. efter § 18.
Simon søger private fonde, der imidlertid kun støtter nye projekter. Det sker i nært samarbejde med administrationschef Susanne Witting, og boligforeningen fungerer som kassekredit for aktiviteten.
Nu har beboermødet vedtaget, at afdelingen betaler huslejen, men gælden fra sidste år og underskuddet fra i år ligger hos foreningen. Simon lukker, og afdelingen tager over.

”Jeg kan ikke love noget”, siger Simon.
”Vi har ikke flere penge til at drive stedet for, men vi bliver ikke smidt ud, og det bliver meget nemmere at søge til næste år.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt