Abdinasir vil inddrage beboerne mere

Nyt medlem af foreningsbestyrelsen vil have mere åbenhed

Abdinasir vil arbejde for at få mere åbenhed og gennemsigtighed

Abdinasir vil arbejde for at få mere åbenhed og gennemsigtighed

Abdinasir Jama Mohamed blev til repræsentantskabsmødet den 29. maj valgt ind som fuldgyldigt medlem af foreningsbestyrelsen. Han havde ellers siddet som 1.-suppleant i over et år, hvor han også har kunnet sidde med til møder.

Han tager imod Skræppens udsendte i beboerhuset Yggdrasil i Gellerupparken, tæt på hvor han bor. Han sidder på kontoret og er ved at planlægge uddannelsesmessen i september.
Abdinasir er en lokal ildsjæl, som altid har gang i noget. Han er aktiv i foreninger og er næstformand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.

”Det har været godt at sidde med som suppleant i et år,” siger Abdinasir og fortsætter: ”Så har jeg fået føling med, hvad der foregår, og har sat mig ind i tingene. Der er meget arbejde i det, men jeg er klar til at yde mit for alle beboerne i boligforeningen.”

Fokus på projekter

Abdinasir vil have mest fokus på projekter, og der er nok at gå i gang med. Der er helhedsplaner, renoveringer, genhusning og forhandlinger med Landsbyggefonden. Der er mange spændende ting i gære, og Abdinasir har især fundet arbejdet med det nye kollegium i Gellerup og arkitektkonkurrencen spændende, men har også arbejdet med det boligpolitiske arbejde, kontakt med politikerne, ministrene, byggetilladelser, byggegrunde og investeringer.

Bedre samarbejde mellem afdelingsbestyrelser og foreningsbestyrelsen

”Jeg vil gerne se på, hvordan foreningsbestyrelsen arbejder med afdelingsbestyrelsen, fordi jeg fornemmer, at der er en vis utilfredshed med, hvordan deres sager bliver håndteret. Jeg mener, at der skal være en forventningsafstemning mellem bestyrelserne, så vi ikke bliver skuffede over hinanden senere,” forklarer Abdinasir.

Han mener, at det handler om, at man har et fælles mål, der er synligt, en fælles pligt, så alle er orienteret om, hvad der sker i boligforeningen. ”Jeg vil gerne undersøge, hvad der går tabt mellem afdelingsbestyrelsen og foreningsbestyrelsen, det er nok en lang krævende opgave, men vil rede trådene ud, så godt jeg kan.”

Han tilføjer også, at han godt kunne tænke sig, at foreningsbestyrelsen arbejder på åbenhed og gennemsigtighed i forhold til sager, der involverer afdelingsbestyrelsen.

Vil gerne besøge alle afdelinger

Abdinasir vil gerne ud og besøge de forskellige afdelinger i boligforeningen for at lære, hvad der rører sig de forskellige steder. Han vil snakke med beboerne for at finde ud af, hvordan han kan hjælpe og støtte dem bedst muligt.

Hvorfor har folk stemt på dig?

”Jeg tror, folk har valgt mig ind, fordi jeg i det år, jeg har siddet som suppleant, har fået kendskab til området, og måske synes de, jeg er et frisk pust. Jeg tror folk godt kan lide, at jeg siger min mening og ikke er bange for at tage alternative veje og finde andre løsninger.”

Hvad byder fremtiden på?

”Fremtiden for boligforeningen er at være mere bæredygtig, med hensyn til el, vand og varme, men også i forhold til økonomien,” siger Abdinasir.

”Folk skal være mere tilfredse med Brabrand Boligforening, og de skal tage ejerskab over deres boligområde. Det handler om at være mere fleksibel og servicere beboerne ud fra de behov, de har. Hvis det skal opfyldes, skal serviceniveauet optimeres. På den måde bliver alle glade for at være en del af boligforeningen.”


• 37 år
• Født i Somalia, kom til Danmark, da han var 6 år. Opvokset i Danmark.
• Far til fem børn.
• Uddannelse: bachelor i informatik.
• Arbejde: Virksomhedskonsulent i Aarhus Kommune

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data