Nye vedtægter for medlemmer af bolig­foreningens bestyrelse

Lavine af ændringsforslag til forslaget om nye vedtægter

Folketinget har i 2016 vedtaget en ny normalvedtægt, som foreningsbestyrelsens organisationsudvalg har arbejdet med at tilrette foreningens vedtægter til.

Et flertal i foreningsbestyrelsen stillede derfor et forslag til et sæt opdaterede vedtægter. Men allerede i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var der indkommet ændringsforslag, der vil kunne få konsekvenser for bestyrelsen.

Tilretningerne medførte ændringer såsom præcisering om organisering uden medlemsindskud, og som konsekvens en sletning af afsnit, der så er tilpasset en ny digital virkelighed.

Redaktionelle flytninger

”Der er flere ændringer af paragraffer, som tiden er løbet fra. Derudover er der tale om redaktionelle flytninger af nogle afsnit, således at de foreslåede vedtægterne svarer til den normalvedtægt, de fleste boligforeninger bruger,” oplyste foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen, der havde været med til at lave oplægget til de nye vedtægter.

Udkastet til de nye vedtægter medførte imidlertid så mange ændringsforslag fra repræsentantskabet, at dirigenten og flere repræsentantskabsmedlemmer ikke var helt enige i mødets beslutningsprocedure. Men det endte med, at der først blev fremsat de ændringsforslag, der havde mest vidtgående konsekvens for mødets resterende dagsorden. Og det blev besluttet, at ændringsforslag skulle vedtages eller forkastes med et kvalificeret flertal.

Ændringsforslag

Bortfald af repræsentantskab for ikke bolighavende

Ændringsforslag til § 8, stk. 5 –
Bo Sigismund, der var repræsentant for ikke bolighavende medlemmer, der ville blive berørt af ændringsforslag i vedtægterne, mente ikke, at han var blevet hørt, som man bør, når det berører et repræsentantskabsmedlem, hvilket bestyrelsen beklagede. Bo anmodede om en ændring, således at boligforeningen bibeholder den gamle bestemmelse om at have ikke bolighavende medlemmer i repræsentantskabet. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Valgbarhed til foreningsbestyrelsen

Ændringsforslag til § 11 –
Helle Hansen, der er medlem af foreningsbestyrelsen, havde indsendt ændringsforslag til § 11 vedrørende valgbarhed til foreningsbestyrelsen. I normalvedtægten skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være beboere i boligforeningen.

Helle fortalte, at hun ikke er og aldrig har været enig heri. Hun mener, at samtlige bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligforeningen, fordi foreningsbestyrelsen repræsenterer beboerne.

Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen mente, at repræsentantskabet dermed fraskrev sig en mulighed for i fremtiden af medtage særligt kompetente mennesker udefra.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 79 stemmer for og 12 imod.

Foreningsbestyrelsesmedlemmer ansat i BB

Ændringsforslag til § 11, stk. 3, punkt 5 –
Forslag om bortfald af punktet: Medlemmer af foreningsbestyrelsen kan ikke være personer, der er ansat i Brabrand Boligforening. Formålet med punktet er, at man som folkevalgt ikke skal kunne have særinteresser. Ændringsforslaget bortfaldt, og punktet blev fastholdt i vedtægterne.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer ansat i BB

Ændringsforslag § 14, stk. 5 –
Forslag om bortfald af punktet: Medlemmer af afdelingsbestyrelsen kan ikke være personer, der er ansat i BB. Der er gråzoner i forhold til ansættelser i for eksempel socialt arbejde i nogle afdelinger. Ændringsforslaget blev vedtaget, og bestemmelsen bortfalder.

Da alle ændringsforslag var blevet behandlet og enten vedtaget eller bortfaldet, blev de endelige opdaterede vedtægter godkendt af repræsentantskabet, hvor mere end to tredjedele af medlemmerne var til stede, og et flertal på mere end to tredjedele stemte for.

Tre medlemmer af foreningsbestyrelsen trak sig

Vedtagelsen af de nye vedtægter havde efterfølgende konsekvens for tre siddende medlemmer af foreningsbestyrelsen, fordi de ikke længere er bolighavende i boligforeningen.
Næstformand Troels Bo Lund Knudsen, der er i færd med at flytte, trak sig umiddelbart efter afstemningen fra foreningsbestyrelsen. Han takkede for mange gode år i afdelings- og foreningsbestyrelsen, og han opfordrede alle til at være aktive i beboerdemokratiet.

Frederik Thordal, der også er fraflyttet fra Havnehusene, drog også konsekvensen af den klare afstemning og trak sig, mens Jens Joel, der allerede før jul sagde farvel til Gellerupparken, ikke længere genopstiller til foreningsbestyrelsen. Han lovede dog, at han vil knokle videre for de almene boliger i Folketinget, og sagde, at han måske senere ville flytte tilbage til boligforeningen.


Brabrand Boligforenings nye gældende vedtægter kan ses på hjemmeside www.bbbo.dk – under fanebladet ”Om os” – Dokumenter fra hovedforeningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data