Afd. 17: Højriis­parken kan for andet år i træk nedsætte sin husleje

Afdeling 17 – Højriisparken

Ros til afdelingens bestyrelse og drift

Det er en lille afdeling med kun 21 lejemål, og kun 5 beboere var til stede på mødet.
Det er jo en situation, man kan se, når der er tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Beretning aflagt i tekst og billeder

Bestyrelsen har ingen valgt formand, men fungerer som en flydende enhed. Et bestyrelsesmedlem gik af her i sommer, og suppleanten Marianne Mortensen gik ind som nyt medlem.
Opsætningen af en postkasse, hvor beboerne kan tilkendegive tilfredshed og utilfredshed har været en succes, og ordningen vil blive fortsat.

Den største begivenhed i afdelingen har været indvielsen af en nyindrettet legeplads. Det er omtalt her i bladet i et tidligere nummer, og blev en rigtig hyggelig begivenhed.

Huslejenedsættelse

Donna Tran fra boligforeningen gennemgik kort afdelingens budget. Et overskud i regnskabet i 2016 har afstedkommet, at budgettet har større indtægter end udgifter, og derfor kan huslejen reduceres med 2,3%.

Donna Tran fra boligforeningen giver et overblik over afdelingens budget og nøgletal.

Donna Tran fra boligforeningen giver et overblik over afdelingens budget og nøgletal.

Ændringer i ordensreglement

Der er lavet en præcisering af, hvordan man ønsker afskærmningen på altaner foretaget i fremtiden. Man kan ikke lave ordensreglement med tilbagevirkende kraft, og derfor er de nye regler et forsøg på at gøre afdelingen visuel pæn ved at prøve at regulere afskærmningsmaterialet på altaner til altansejl i en neutral farve og enkelte afskærmninger i træ.

Efter et par spørgsmål til disse regler blev ændringerne vedtaget.

Valg

Det nye bestyrelsesmedlem, Marianne Mogensen, var ikke til stede, men havde tilkendegivet, at hun var villig til valg. Hun blev valgt, og Poul Martinsen blev ny suppleant.
Der blev ikke valgt repræsentant til FAS og heller ingen til Skræppebladet.

TV-kanal-aftaler med Stofa

Et spørgsmål til den kollektive TV-kanal-aftale i afdelingen gav den information, at afdelingens aftale med Stofa først udløber den 31/12-2018.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data