Afd. 4: Gellerup­parken nedstemte budgettet

Afdeling 4 – Gellermupparken

Beboerne fulgte ikke administrationens forslag om huslejestigning – livlig debat på afdelingsmødet om, hvorfor der skal være et synsteam

Aldrig sket før i Gellerupparken. Det er situationen efter afdelingsmødet i Gellerupparken, hvor et stort flertal af de 136 fremmødte beboere stemte nej til boligforeningens budgetforslag for 2018. Det var et budget, som afdelingsbestyrelsen var uenig i, fordi det ville betyde en huslejestigning på 0,9 procent.

Aftenens ordstyrer, Keld Albrechtsen, var uvis på, hvad der sker, når budgettet ikke er vedtaget. Kommunen er tilsynsmyndighed og vil blive spurgt om, hvordan man kommer videre og får et nyt budget.

Afdelingsformand Youssef Abdul Kader sagde, at så vil man fra afdelingen gerne med, når dette skal drøftes med kommunen.
Youssef Abdul Kader sagde i sin gennemgang af budgettet, at der er blevet færre boligblokke og mindre grønt areal at vedligeholde:

”Der er seks ejendomsfunktionærer færre nu og mindre arbejde at udføre. Men lønbudgettet stiger med ca. to mio. kr. – det er vi ikke enige i, og vi forstår ikke, hvorfor vi skal betale mere. Da vi spurgte administrationen, var svaret, at der er oprettet et syns-team. Men vi mener, at servicelederen godt kan klare de syn. Vi foreslår, at vi stemmer budgettet ned.”

Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet.

Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet.

Nødvendigt mandskab

Administrationschef Susanne Witting sagde, at lønbudgettet er lavet ud fra det mandskab, som administrationen mener, der som minimum skal være.

”Det er vores arbejdsgiveransvar,” understregede hun.
Hun mente ikke, at servicelederen kan nå synsopgaverne, fordi der i forbindelse med fra- og indflytning skal gennemføres fem syn.

Da en beboer spurgte, hvorfor der skal holdes fem syn, nævnte Susanne Witting, at det er nødvendigt i afdelinger med B-ordning, hvor ud- og indflytning ofte sker samme dag. Derfor skal der være et før-syn, fraflytningssyn, indflytningssyn, opfølgning af håndværkere og opfølgning på mangelliste.

Jamal Mohammad fra afdelingsbestyrelsen fandt heller ikke et behov for synsteamet og sagde, at de opgaver kan servicelederen påtage sig. Det har han erfaret, da han selv flyttede.

Youssef Abdul Kader pointerede: ”Vi er en stor afdeling, vi kan godt stå alene og lave syn, men vi skal selvfølgelig ændre systemet lidt for at kunne gøre det. Servicelederen kender beboerne og lejlighederne bedre end synsteamet.”

Det gav klapsalver fra salen – og et nedstemt budget.

Klart resultat: næsten alle fremmødte beboere stemte nej til budgettet.

Klart resultat: næsten alle fremmødte beboere stemte nej til budgettet.

Der sker meget

Youssef Abdul Kader kom i bestyrelsens beretning ind på de mange projekter i helhedsplanen og nævnte især renoveringerne af Blok B7 samt Blok B4 – den med hullet – og genhusninger i den forbindelse. Blok B4 har fået opsat videoovervågning i byggeperioden.

Han kom også ind på problemerne med affaldssuget, som ikke er løst endnu, men driften arbejder hårdt på det. Han nævnte arealet mellem Edwin Rahrs Vej og Lottesvej, hvor der planlægges ungdomsby og Brabrand Boligforenings kommende hovedsæde. Byggestarten bliver i starten af 2018.

Kader omtalte også Sports- og Kulturcampus med det kommende beboerhus, og han glædede sig over Fossen, som åbnede i august.

Kritik fra næstformanden

Næstformand Nasir Jama omtalte den næste boligsociale helhedsplan, som er løbet ind i forsinkelser, fordi to boligsociale ledere er rejst i år. Han beklagede, at det betyder, at der dermed må siges farvel til en del medarbejdere, og en del projekter fortsætter ikke, før der er vedtaget en ny plan inde i det næste år.

Til sidst afleverede han en kritik af, at afdelingsbestyrelsen ikke føler sig involveret i de mange projekter i den fysiske helhedsplan, eksempelvis Instant City, projekt ’Den gode By’ og flere andre.

”Det er det modsatte af ”samskabelse”, når man ikke involveres.” sagde han.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data