Afd. 4: Hård kritik af projektafdelingen fra Gellerupparkens bestyrelse

Afdeling 4 – Gellerupparken

Afdelingsbestyrelsen er klar til at rejse krav om erstatning for dårlig byggeledelse

Af Helle Hansen – arkivfoto (kun online) af Birger Agergaard

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er så utilfreds med den renovering, der er ved at være afsluttet i de to blokke på Gudrunsvej, at bestyrelsen vil tage kontakt til en uvildig byggesagkyndig, som kan gennemgå lejlighederne for fejl og mangler. Og afdelingsbestyrelsen forbeholder sig ret til at lægge sag an mod boligforeningen for dårlig byggeledelse samt at gøre erstatningskrav gældende.

Det blev besluttet på et afdelingsbestyrelsesmøde den 16. januar, hvor kritikken og utilfredsheden med renoveringen og den måde, den er foregået på, blev udtrykt og referatført.

Et eksempel er, at det har været umuligt for byggeudvalget at få et referat af det seneste møde, som blev holdt den 10. december – på trods af flere rykkere fra byggeudvalgsformand Youssef Abdul Kader. Ligeledes har udvalget ikke kunnet få lov til at se og kommentere tegninger over de løsninger, der er tænkt til forpladserne ved B7, Gudrunsvej 68-76. De bliver nemlig anderledes udformet end det, der var tegnet i arkitektkonkurrencen, fordi den nye ghettoaftale har ændret forudsætningerne for, hvad der kommer til at ske fremadrettet på arealer rundt om blokken.

Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet.

Arkivfoto: Youssef Abdul Kader (i midten)
taler med afdelingsformand Abdinasir Jama Mohamed under afdelingsmøde.
Fra Skræppebladet 2017: “Gellerupparken nedstemte budgettet”

Ingen lyd fra byggeleder
Byggeudvalget har haft udfordringer med byggelederen, som udover ikke at have afleveret referatet heller ikke har overholdt aftaler og er blevet væk fra en fremvisning uden afbud, fortæller Youssef Abdul Kader.

Renoveringen af de to pilotblokke i Gellerupparken er om kort tid afsluttet. Beboerne i nummer 76 på Gudrunsvej er ved at flytte ind i opgangen, hvor der er bygget nye tilgængelighedsboliger i sydgavlen. Og i nordgavlen i nummer 68 kan de genhusede beboere snart vende hjem.

På afdelingsbestyrelsesmødet blev der også rejst kritik af Brabrand Boligforenings direktør, Keld Laursen, som ikke har fundet tid til at afholde et møde med byggeudvalget og projektlederen indenfor de seneste to måneder, hvor boligforeningen har været uden projektchef.


Svar på kritik

Keld Laursen kommenterer skriftligt kritikken i Skræppeblæadet februar 2020.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt