Afd. 7: Stem på en, to, tre – eller blankt

Afdeling 7 – Hasselhøj

Nye regler for afstemning i Afdeling 7

Afdelingsmødet i Afdeling 7 den 26. september blev det roligste i mands minde. Huslejen holdes i ro, og beretningen og budgettet blev godkendt uden store indvendinger.

Kirsten Larsen, Hasselhøj 1, havde fremsat forslag om, at man fremover ikke nødvendigvis skal afgive et antal stemmer svarende til antallet af kandidater til afdelingsbestyrelsen. Hvis man for eksempel ønsker kun at afgive sin stemme på én eller to kandidater, kan man gøre det. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den nye bestyrelse i afdeling 7. Fra venstre Jeppe Søndergaard, Dorthe Gottlieb, Angeline Merlit, Anja Spalding og Heidi Hansen.

Den nye bestyrelse i afdeling 7. Fra venstre Jeppe Søndergaard, Dorthe Gottlieb, Angeline Merlit, Anja Spalding og Heidi Hansen.

Et budget, som er til at forstå

Dorthe Gottlieb fra afdelingsbestyrelsen aflagde beretning om rotter, driften, affaldssortering, revner i mure, udskiftning af maskiner i vaskehuset, videoovervågning, legepladser samt udskiftning af døre og vinduer. Det afstedkom lidt diskussion om blandt andet den store affaldscontainer.

Efter at Jesper Pedersen fra foreningsbestyrelsen havde aflagt sin korte version af beretningen, gennemgik administrationschef Susanne Witting det kommende års budget på en facon, så alle kunne følge med – uden at skulle skylle de tørre tal ned med mange kopper kaffe.

To kendte og et nyt ansigt i den nye bestyrelse

Der skulle bruges tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen, og det passede med, at der var tre, der stillede op. Alligevel krævede en enkelt beboer, at der skulle foretages en skriftlig afstemning efter de netop vedtagne regler. Afstemningen ændrede ikke valgets udfald.

Genvalgt blev Angeline Merlit og Jeppe Søndergaard. Nyvalgt blev Heidi Hansen. Derudover består afdelingsbestyrelsen af Anja Spalding og Dorthe Gottlieb.

Dorthe Gottlieb sluttede mødet med at rose driften for godt samarbejde i det forløbne år – et år med store og mange udfordringer, ringe bemanding og ny serviceleder. Nu er alt godt igen, og det hele ser ud til at køre rigtig godt.

Den nye afdelingsbestyrelse har senere konstitueret sig med Anja Spalding som formand og Dorthe Gottlieb som næstformand.

Hasselhøj_7UU7537

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data