Afd. 7: Stem på en, to, tre – eller blankt

Afdeling 7 – Hasselhøj

Nye regler for afstemning i Afdeling 7

Tekst Ole Ryolf, fotos Ole Ryolf og Bo Sigismund

Afdelingsmødet i Afdeling 7 den 26. september blev det roligste i mands minde. Huslejen holdes i ro, og beretningen og budgettet blev godkendt uden store indvendinger.

Kirsten Larsen, Hasselhøj 1, havde fremsat forslag om, at man fremover ikke nødvendigvis skal afgive et antal stemmer svarende til antallet af kandidater til afdelingsbestyrelsen. Hvis man for eksempel ønsker kun at afgive sin stemme på én eller to kandidater, kan man gøre det. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den nye bestyrelse i afdeling 7. Fra venstre Jeppe Søndergaard, Dorthe Gottlieb, Angeline Merlit, Anja Spalding og Heidi Hansen.

Den nye bestyrelse i afdeling 7. Fra venstre Jeppe Søndergaard, Dorthe Gottlieb, Angeline Merlit, Anja Spalding og Heidi Hansen.

Et budget, som er til at forstå
Dorthe Gottlieb fra afdelingsbestyrelsen aflagde beretning om rotter, driften, affaldssortering, revner i mure, udskiftning af maskiner i vaskehuset, videoovervågning, legepladser samt udskiftning af døre og vinduer. Det afstedkom lidt diskussion om blandt andet den store affaldscontainer.

Efter at Jesper Pedersen fra foreningsbestyrelsen havde aflagt sin korte version af beretningen, gennemgik administrationschef Susanne Witting det kommende års budget på en facon, så alle kunne følge med – uden at skulle skylle de tørre tal ned med mange kopper kaffe.

To kendte og et nyt ansigt i den nye bestyrelse
Der skulle bruges tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen, og det passede med, at der var tre, der stillede op. Alligevel krævede en enkelt beboer, at der skulle foretages en skriftlig afstemning efter de netop vedtagne regler. Afstemningen ændrede ikke valgets udfald.

Genvalgt blev Angeline Merlit og Jeppe Søndergaard. Nyvalgt blev Heidi Hansen. Derudover består afdelingsbestyrelsen af Anja Spalding og Dorthe Gottlieb.

Dorthe Gottlieb sluttede mødet med at rose driften for godt samarbejde i det forløbne år – et år med store og mange udfordringer, ringe bemanding og ny serviceleder. Nu er alt godt igen, og det hele ser ud til at køre rigtig godt.

Den nye afdelingsbestyrelse har senere konstitueret sig med Anja Spalding som formand og Dorthe Gottlieb som næstformand.

Hasselhøj_7UU7537
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt