Boligforeningen har fået et beboerdemokratiudvalg

Foreningsbestyrelsen har konstitueret sig med flere nye ansigter i udvalgene og et helt nyt udvalg

Tekst Helle Hansen. Foto (kun online) af Bo Sigismund

Onsdag den 6. juni satte den nye foreningsbestyrelse sig rundt om bordet for at fordele opgaverne i bestyrelsen, der efter valget i repræsentantskabet har fået to nye medlemmer, Mathias Ottesen og Christina Madsen.

Erik Bløcher blev hurtigt genvalgt som foreningens næstformand. Han udgør herefter sammen med Keld Albrechtsen foreningens formandskab. Keld Albrechtsen blev direkte valgt til boligforeningens formand for to år på sidste års repræsentantskabsmøde, så det ligger fast.

Sammenlægning af to udvalg
Foreningsbestyrelsen besluttede derefter at danne et nyt udvalg, der er en sammenlægning af det tidligere kommunikationsudvalg og kontaktudvalget. Det nye udvalg skal arbejde med mange af de opgaver, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, såsom beboeruddannelse, fokus på ungdomsafdelingerne og generel bedre kommunikation i hele foreningen. Det nye udvalg, som får navnet beboerdemokratiudvalget, består af Christina Madsen, Abdinasir Jama og Mathias Ottesen, med sidstnævnte som formand.

Flere nye i gamle udvalg
I politisk udvalg, der har fokus på de boligpolitiske vinde, sidder Peter Iversen som formand, med Keld Albrechtsen og nu også Mathias Ottesen, som nyt medlem. Projektudvalget, hvor udviklingen af boligforeningens projekter foregår, kommer til at bestå af Keld Albrechtsen, formand, og Peter Iversen samt Christina Madsen som nyt medlem. Drifts- og administrationsudvalget, som i høj grad arbejder med boligforeningens driftsforhold og for tiden især udviklingen af driftscentrene, kommer i år til at bestå af Erik Bløcher, formand, og Keld Albrechtsen med Helle Hansen som nyt medlem.

Derudover blev Keld Albrechtsen, Peter Iversen og som ny Erik Bløcher valgt til ad-hoc-udvalget, der arbejder med udviklingen af Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj.

Brabrand Boligforenings repræsentant i BL´s kreds 5 forbliver Peter Iversen med Erik Bløcher som suppleant. Samme to er sammen med Abdinasir Jama, der er ny, også boligforeningens repræsentanter i AARHUSbolig.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt