Der skal nyt blod i foreningsbestyrelsen

Mathias Ottesen vil sørge for, at studerende er repræsenteret i boligforeningens bestyrelse

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen og Mathias Ottesen, foto Bo Sigismund

Mathias Ottesen på 21 blev på repræsentantskabsmødet den 28. maj valgt ind i foreningsbestyrelsen med allerflest stemmer. Han havde også gjort sig godt bemærket på mødet, med flere indlæg fra salen. Han lagde i sin opstillingstale vægt på, at de studieboliger, der findes og snart bliver bygget, skal have en repræsentant, der kender deres forskellige problemstillinger. De er ofte ikke bekendt med beboerdemokratiet, de er ofte lige flyttet hjemmefra, og der er mange ting, de skal lære. Derfor var Mathias også, sammen med resten i bestyrelsen, med til at stille forslag om, at administrationen skal finde måder, hvorpå beboerne i de nye ungdomsboliger får bedre kendskab til beboerdemokratiet.

Mathias Ottesen vil være ungdommens repræsentant i foreningsbestyrelsen.

Mathias Ottesen vil være ungdommens repræsentant i foreningsbestyrelsen.

Nyt blod
Mathias læser til bachelor i filosofi på Aarhus Universitet, men stammer oprindeligt fra den lille by Gjellerup i nærheden af Herning. Han flyttede direkte hjemmefra til sin ungdomsbolig på Bronzealdervænget, så det der med at skulle vænne sig til at bo alene kan han sagtens identificere sig med.
Han havde kun boet i Aarhus i et halvt år, før han og tre andre ved et ekstraordinært beboermøde blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Der sad nemlig på det tidspunkt kun én, den nuværende formand Barbara. Sådan går det i studieafdelingerne, hvor fraflytningsfrekvensen er relativ høj. Siden da har de arbejdet for at skabe et socialt liv i afdelingen igen og ikke mindst sørget for at engagere de mange naboer både i fællesskabet og i beboerdemokratiet.
Mathias har altid haft en interesse for politik og kan godt lide tanken om, at det er helt tæt på kroppen og ikke mindst hjemmet, når det drejer sig om beboerpolitik.

Særlige udfordringer
At de var nødt til at udfylde hullerne efter en pludseligt forsvunden bestyrelse, er ikke så underligt, for studerende flytter meget og ofte, når der lige er noget, der byder sig. Derfor har en ungdomsafdeling et særligt problem med at opretholde kontinuiteten, hvis hele bestyrelser skiftes ud på én gang. Desuden er det slet ikke sikkert, at der kan findes kandidater til at stille op, da mange er førstegangsflyttere og formentlig ingen erfaring med beboerdemokratiet har haft – det havde Mathias heller ikke – og derfor kan det være svært at vide, hvorfor man skal prioritere sin afdelingsbestyrelse, når man også samtidig skal jonglere studiejob, forelæsninger, opgavedeadlines og have lidt tid til at slappe af også.

Ungdomsafdelinger
”At der er disse særlige udfordringer for ungdomsafdelinger, er sikkert ikke ny viden, men desværre er det ikke mit indtryk, at der for øjeblikket er en klar strategi for, hvordan boligforeningen kan løse problemerne. Det gælder både for de eksisterende afdelinger med studieboliger, men så sandelig også de kommende – og ikke at forglemme de helt særlige sproglige og kulturelle problemstillinger, der kommer af, at boligforeningen også udlejer værelser til udvekslingsstuderende i samarbejde med Aarhus Universitet” siger Mathias.

Vision for studerende
Men udover at Mathias kan se helt konkrete udfordringer, der skal løses, har han også en vision om, at Brabrand Boligforening kan gøre mere for aktivt at være en boligforening for byens mange studerende.
”Iværksætterfaciliteterne, der er planlagt i det kommende Gellerupkollegie, er et skridt i den rigtige retning, men jeg så gerne, at boligforeningen i fremtiden også arbejder mod at blive en forening, hvor de studerende, der har mod og lyst, kan få muligheder for at udfolde deres kompetencer – også dem, der ikke vil være selvstændige iværksættere,” forklarer Mathias.

Vil samarbejde
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil han arbejde for, at de forskellige ungdomsafdelinger i fremtiden samarbejder tæt, så de har en stemme i Brabrand Boligforening, der ikke er til at overhøre.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt