Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken

  onsdag den 12. september kl. 19.00
  i Nordgaardhallen
 • Afdeling 5, Toveshøj

  tirsdag den 18. september kl. 19.00
  sted annonceres senere
 • Afdeling 6, Holmstrup

  mandag den 17. september kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse og årsregnskab for 2017 til forelæggelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2018)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2018)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken

  mandag den 24. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen

  mandag den 3. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken

  torsdag den 13. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj

  tirsdag den 25. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 8, Drejergården

  tirsdag den 4. september kl. 17.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 10, Rødlundparken

  mandag den 10. september kl. 19.00
  på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgård

  tirsdag den 11. september kl. 17.00
  lørdag den 22. september kl. 10.00
  i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg

  torsdag den 30. august. 19.00
  i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften

  tirsdag den 18. september kl. 19.00
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 15, Hasselengen

  torsdag den 27. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 16, Voldbækhave

  torsdag den 6. september kl. 16.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 17, Højriisparken

  torsdag den 6. september kl. 19.00
  i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby

  tirsdag den 25. september kl. 17.00
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget

  torsdag den 20. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Afdeling 21, Hasselager

  onsdag den 26. september kl. 19.00
  i Cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 22, Sonnesgården

  mandag den 10. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj

  onsdag den 19. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj

  onsdag den 5. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken

  torsdag den 6. september kl. 19.00
  i Brabrand Boligforening, Rymarken 2
 • Afdeling 26, Kildeagervej

  mandag den 17. september kl. 19.00
  i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen

  mandag den 24. september kl. 19.00
  i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
 • Afdeling 31, Havnehusene

  onsdag den 26. september kl. 19.00
  Pakhusene, Aarhus Ø
 • Ikke bolighavende medlemmer

  torsdag den 20. september kl. 19.00
  Panorama, Rymarken 2

Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail:
Forslag sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn,adresse og telefonnummer på forslagsstiller.
Pr. post:
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for afdelingsmøderne på hjemmesiden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS-gruppe + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til afdelingens FAS-gruppe (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte, som er opdelt i tre grupper).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2018 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj eller juni).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 17: Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 16: Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Øster­gårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Højriis­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Kildeagervej
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Bronzealdervænget
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Ikke-bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 10: Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Hans Broges Parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 17: Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
 • kl. 19: Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2018
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data