Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2018

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  onsdag den 12. september kl. 19.00
  i Nordgaardhallen
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 18. september kl. 19.00
  sted annonceres senere
 • Afdeling 6, Holmstrup
  mandag den 17. september kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse og årsregnskab for 2017 til forelæggelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2018)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2018)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken
  mandag den 24. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen
  mandag den 3. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken
  torsdag den 13. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  tirsdag den 25. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 8, Drejergården
  tirsdag den 4. september kl. 17.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 10, Rødlundparken
  mandag den 10. september kl. 19.00
  på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgård
  tirsdag den 11. september kl. 17.00
  lørdag den 22. september kl. 10.00
  i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg
  torsdag den 30. august. 19.00
  i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften
  tirsdag den 18. september kl. 19.00
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 15, Hasselengen
  torsdag den 27. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 16, Voldbækhave
  torsdag den 6. september kl. 16.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 17, Højriisparken
  torsdag den 6. september kl. 19.00
  i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby
  tirsdag den 25. september kl. 17.00
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget
  torsdag den 20. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Afdeling 21, Hasselager
  onsdag den 26. september kl. 19.00
  i Cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 22, Sonnesgården
  mandag den 10. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj
  onsdag den 19. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj
  onsdag den 5. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken
  torsdag den 6. september kl. 19.00
  i Brabrand Boligforening, Rymarken 2
 • Afdeling 26, Kildeagervej
  mandag den 17. september kl. 19.00
  i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen
  mandag den 24. september kl. 19.00
  i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
 • Afdeling 31, Havnehusene
  onsdag den 26. september kl. 19.00
  Pakhusene, Aarhus Ø
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 20. september kl. 19.00
  Panorama, Rymarken 2

Hvordan indsendes forslag?
Pr. mail:
Forslag sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn,adresse og telefonnummer på forslagsstiller.
Pr. post:
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for afdelingsmøderne på hjemmesiden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS-gruppe + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til afdelingens FAS-gruppe (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte, som er opdelt i tre grupper).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2018 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj eller juni).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt