Derfor er det vigtigt, at du deltager i afdelings­mødet!

Brabrand Boligforening

I august og september er der afdelingsmøder i de fleste afdelinger i Brabrand Boligforening. Som beboer er du indkaldt til at deltage i mødet, men hvorfor er det nu så vigtigt?

I alle afdelinger i Brabrand Boligforening har vi beboerdemokrati. Det betyder, at det er dem, der stemmer, som er med til at bestemme. Du og dine naboer bestemmer altså, hvad der skal gælde og ske i din afdeling. Mindst én gang om året bliver du indkaldt til et afdelingsmøde, og det er her, at du og de øvrige beboere på demokratisk vis skal træffe de beslutninger, som fremadrettet kommer til at præge den afdeling, du bor i.

Gør din ide til virkelighed

Går du med en god idé, eller er der noget, du ønsker at ændre i afdelingen, kan du forud for afdelingsmødet indsende forslag til dagsordenen, som der så skal stemmes om. Du skal sørge for at indsende forslaget til Brabrand Boligforening forslag[AT]bbbo[DOT]dk i god tid – og senest 14 dage før mødet afholdes.

For ethvert forslag gælder, at der entydigt skal kunne stemmes JA eller NEJ til det. Skriv et par ord om, hvordan dit forslag kan gavne afdelingen, og forhold dig gerne til økonomien i forslaget. Du kan få hjælp til at udforme dit forslag hos afdelingsbestyrelsen eller Brabrand Boligforening. På selve afdelingsmødet kan du præsentere dine forslag, men det er faktisk ikke et krav. Og du kan også sagtens indsende et forslag til afstemning på mødet, selv om du måtte være forhindret i selv at deltage i mødet.

Hvad sker der til et afdelingsmøde?

I indkaldelsen til mødet kan du se dagsordenen. Ethvert afdelingsmøde starter med valget af den dirigent, som skal styre mødet og sørge for, at det afholdes korrekt efter lov, vedtægter og forretningsordenen. Derudover er det dirigenten, der styrer debatten til mødet.

Som indledning på afdelingsmødet fremlægger formanden eller et andet medlem af afdelingsbestyrelsen en beretning om stort og småt, som er sket i afdelingen i årets løb.

Derefter fremlægges afdelingens budget, der i korte træk fortæller, hvad afdelingen har af udgifter det kommende år, og om din husleje ændrer sig. Herefter skal I godkende budgettet.

På mødet er der også valg til afdelingsbestyrelsen, hvor du og de øvrige deltagere er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen og varetage beboernes interesse i dialogen med boligforeningen. Ønsker du selv at stille op til afdelingsbestyrelsen, kan du melde dig som kandidat forud for mødet eller stille op på selve dagen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-05 September side 20
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data