Derfor er det vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet!

Brabrand Boligforening

Af Susanne Witting, administrationschef

I august og september er der afdelingsmøder i de fleste afdelinger i Brabrand Boligforening. Som beboer er du indkaldt til at deltage i mødet, men hvorfor er det nu så vigtigt?

I alle afdelinger i Brabrand Boligforening har vi beboerdemokrati. Det betyder, at det er dem, der stemmer, som er med til at bestemme. Du og dine naboer bestemmer altså, hvad der skal gælde og ske i din afdeling. Mindst én gang om året bliver du indkaldt til et afdelingsmøde, og det er her, at du og de øvrige beboere på demokratisk vis skal træffe de beslutninger, som fremadrettet kommer til at præge den afdeling, du bor i.

Gør din ide til virkelighed
Går du med en god idé, eller er der noget, du ønsker at ændre i afdelingen, kan du forud for afdelingsmødet indsende forslag til dagsordenen, som der så skal stemmes om. Du skal sørge for at indsende forslaget til Brabrand Boligforening forslag@bbbo.dk i god tid – og senest 14 dage før mødet afholdes.

For ethvert forslag gælder, at der entydigt skal kunne stemmes JA eller NEJ til det. Skriv et par ord om, hvordan dit forslag kan gavne afdelingen, og forhold dig gerne til økonomien i forslaget. Du kan få hjælp til at udforme dit forslag hos afdelingsbestyrelsen eller Brabrand Boligforening. På selve afdelingsmødet kan du præsentere dine forslag, men det er faktisk ikke et krav. Og du kan også sagtens indsende et forslag til afstemning på mødet, selv om du måtte være forhindret i selv at deltage i mødet.

Hvad sker der til et afdelingsmøde?
I indkaldelsen til mødet kan du se dagsordenen. Ethvert afdelingsmøde starter med valget af den dirigent, som skal styre mødet og sørge for, at det afholdes korrekt efter lov, vedtægter og forretningsordenen. Derudover er det dirigenten, der styrer debatten til mødet.

Som indledning på afdelingsmødet fremlægger formanden eller et andet medlem af afdelingsbestyrelsen en beretning om stort og småt, som er sket i afdelingen i årets løb.

Derefter fremlægges afdelingens budget, der i korte træk fortæller, hvad afdelingen har af udgifter det kommende år, og om din husleje ændrer sig. Herefter skal I godkende budgettet.

På mødet er der også valg til afdelingsbestyrelsen, hvor du og de øvrige deltagere er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen og varetage beboernes interesse i dialogen med boligforeningen. Ønsker du selv at stille op til afdelingsbestyrelsen, kan du melde dig som kandidat forud for mødet eller stille op på selve dagen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt