Afd. 19: Festudvalg udpeget på Bronzealdervænget

Afdeling 19 – Bronzealdervænget

Fuldt hus, da ungdomsboligerne på Holmstrup Mark holdt beboermøde

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Blokkene i Bronzealdervænget har kun nogle små fælleslokaler på hver etage. Slet ikke store nok til den mængde beboere, der kom til det ordinære beboermøde. De måtte derfor flytte baren ud på gangen, inden mødet overhovedet kunne komme i gang. Med pizza i den ene hånd og dagsorden i den anden bød formand Mathias Ottesen Nielsen velkommen til beboermødet og udtrykte, hvor imponeret han er over, at så mange var mødt frem.

Selvom der ikke var så mange punkter på dagsordenen, tog mødet alligevel to timer.

Afdelingen har ikke de store problemer, og det virker, som om der er et godt sammenhold. Men Mathias opfordrede de fremmødte til at tale med hinanden i stedet for at skrive i afdelingens facebookgruppe, hvis noget generer dem. F.eks. høj musik. Det er nemmere bare at banke på hos folk og snakke om det.

Formand Mathias Ottesen Nielsen løsrev sig et øjeblik fra pizzaen for at aflægge beretning..

Formand Mathias Ottesen Nielsen løsrev sig et øjeblik fra pizzaen for at aflægge beretning..

Nye fællesrum
Det er tydeligt, at fællesrummet, som mødet blev afholdt i, er for lille.

Men der er også problemer med de andre rum, som faktisk ikke rigtigt bliver brugt, fordi de ikke er hyggelige. Derfor har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at friske rummene op.

Der kan blive tale om et lounge-rum, hvor beboerne kan hænge ud, et tv-rum og et besøgsrum, hvis der er flere gæster, end der er plads til i de små lejligheder.

Budget
Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet ude på gangen, fordi der ikke var plads i rummet. Budgettet viste en huslejestigning på 2,2 %.
Budgettet for næste år blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet viste et overskud på 218.640 kr. Og blev taget til efterretning.

Forslag
Første forslag om indkøb og opsætning af et fælles køleskab blev forkastet. Beboerne mente, at det fungerede fint med, at man poster i facebookgruppen, hvis der er mad til overs, som ikke bliver spist. Desuden var der diskussion om, hvem der skulle gøre køleskabet rent og sørge for, at det ikke var gamle madrester deri.

Næste forslag var en større succes. Det blev nemlig vedtaget at lave et festudvalg. Til det blev der senere på mødet valgt syv personer, som skal varetage at arrangere fester.

Forretningsorden for afdelingsmødet
Sidste forslag handlede om at ændre et par linjer i forretningsordenen, hvor det hedder:

”Dirigenten samt to af dirigenten udvalgte personer udgør stemmeudvalget, der er ansvarlig for uddeling og indsamling af stemmesedler v. både skriftligt og ikke-skriftligt valg.”
Ændres ifølge forslaget til:
”Afdelingsmødet nedsætter et stemmeudvalg, der er ansvarlig for uddeling og indsamling af stemmesedler v. både skriftligt og ikke-skriftligt valg.”
Dette blev vedtaget.

Kampvalg om suppleantposter
Der var kun to, der ønskede at sidde i bestyrelsen, Emma Lund Jensen og Martin Johannesen Klepke, og de blev genvalgt ved fredsvalg. Derimod var der kampvalg om de forskellige suppleantposter. Her blev Olivia Høj Fälling Andersen 1.-suppleant, Emma Ree 2.-suppleant, og Mads Emil Mølgaard Strømfeldt blev nummer 3.

Olivia Andersen havde blod på tanden til mere frivilligt arbejde og lod sig vælge som Skræppens redaktionsmedlem.

Under eventuelt var der diskussion om manglende parkeringspladser til beboerne, oprydning af gamle cykler og montering af udendørs tørrestativer. Det sidste ville driften sørge for.
Til sidst blev der takket for god ro og orden, selvom der var mange mennesker på meget lidt plads.

Afdelingsmøde

Huslejestigning på 2,2 %.
Gennemsnitlig leje 913 kr. pr. m2.

Byggeriet består af fire treetagers blokke med 128 boliger.
Der er både et- og torums boliger på henholdsvis 33 m2 og 48 m2.

Adresse: Bronzealdervænget, 8210 Aarhus V.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt