Afd. 19: Bronzealdervænget har igen en bestyrelse

Afdeling 19 – Bronzealdervænget

Fraflytning gør det svært at være en fuldtallig bestyrelse

Afdelingsmødet i afdeling 19, Bronzealdervænget, var flyttet til boligforeningens kantine, da afdelingen ikke har lokaler, der er store nok til at overholde coronarestriktionerne.
Der var dog ikke kommet ret mange til mødet, måske skyldtes det, at den lovede pizza til mødet ikke blev til noget alligevel, da det rent hygiejnisk ikke er tilrådeligt.

Beboerdemokratiet har det svært i afdelingen, det skyldes mest, at det er ungdomsboliger, og fraflytningen er stor. Det seneste år har der været tre medlemmer af bestyrelsen, som også har sat gang i forskellige projekter. Der er kommet nye vaskemaskiner, og på grund af cykeltyverier har de fået sat lys i cykelskurene. Afdelingen har kun nogle små fællesrum, som ikke kan bruges til store arrangementer, så derfor vil bestyrelsen gerne lave en udbygning. Det kræver så nogle penge, som de skal skaffe på en eller anden måde.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Signe Lyngsø, Dennis Lambertsen, Gorm Henningsen, Albert Rasmussen og Mark Iele Rasmussen.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Signe Lyngsø, Dennis Lambertsen, Gorm Henningsen, Albert Rasmussen og Mark Iele Rasmussen.

Budgettet godkendt

Da der ikke var en stigning i husleje, blev det godkendt uden for mange spørgsmål.

Forslag

Der var kun et enkelt forslag, som gik ud på at udvide boretider i weekenden. Det blev godkendt, at der i fremtiden må bores mellem 11 og 18 lørdag og søndag. Et af argumenterne var, at hvis forældre skal kunne komme forbi og hjælpe, så skal det jo passe med, at de har fri og tid til det.

Valg

Det er som skrevet tidligere svært at have en fungerende bestyrelse, fordi der er så meget fraflytning. Nogle af deltagerne til afdelingsmødet vil således ikke gå ind i bestyrelsen, fordi de er færdige med uddannelse og snart flytter. Her oplyste økonomichefen om, at det nogle gange er muligt at blive boende, selv efter studiet, da der ikke er ventelister.
Efter den information meldte en sig på banen, så de nu er tre bestyrelsesmedlemmer: Mark Eile Rasmussen, Signe Lyngsø og Dennis Lambertsen.

Der blev ikke valgt nogen repræsentanter til Skræppebladet, men Gorm Henningen meldte sig som repræsentant for FAS.

Afdeling 19 vedtog på sidste afdelingsmøde, at de skulle have et aktivitetsudvalg på minimum tre personer. Her meldte Dennis Lambertsen, Gorm Henningen, Albert Jakob Fredshavn og Mark Elle Rasmussen sig. Det er dog begrænset, hvor meget de får at lave i den kommende tid, da der er for små lokaler til at lave aktiviteter, hvis der skal holdes afstand, så aktiviteterne skal i givet fald afholdes udendørs.

Hvad med efterladte cykler?

Under eventuelt spurgte nogle beboere, om der ikke kan blive ryddet op i cyklerne. Mange af dem er sikkert uden ejermand og er bare blevet efterladt. Der blev foreslået at sætte markater på alle cykler, hvor ejeren så kan fjerne det, når de bruger cyklen.
Der var stemning for at gøre det på den måde.

Afdeling 19, Bronzealdervænget

Adresse: Bronzealdervænget, 8210 Aarhus V

Ungdomsbofællesskab
Huslejestigning 0,0 procent
128 boliger
Et- og torums boliger på henholdsvis 33 m2 og 48 m²
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. år 939

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data