Afd. 3: Hvad sker der med højhuset i Skovgårdsparken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Skræppebladet har spurgt afdelingsformand Vagn Eriksen om planerne med Astridsvej 7

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

På efterårets beboermøde talte flere beboere om højhusets tilstand, og hvornår der kommer skred i renoveringen af højhuset. Hvad sker der lige nu?

Afdelingsbestyrelsen har fortsat arbejdet med højhuset sammen med administration og vores rådgiver, Jens Martin Møller, fra firmaet Orbicon. Jens Martin har stor tillid i afdelingen grundet det ekstraordinært gode samarbejde med afdelingsbestyrelsen og beboergruppen under renoveringen af afdelingens øvrige boligblokke. Derfor har afdelingsbestyrelsen insisteret på at få ham tilknyttet som rådgiver i stedet for boligforeningens projektafdeling, fortæller afdelingsformand i Skovgårdsparken Vagn Eriksen.

Stivere sørger for, at højhuset forbliver stabilt.

Stivere sørger for, at højhuset forbliver stabilt.

Men hvor langt er I kommet?

Vi har fået afdækket, at der ikke er miljøfarlige stoffer som PCB og asbest i huset. Det er kun en foreløbig konklusion baseret på prøver fra fem lejligheder, men det lover godt. Vi har gennemdiskuteret det første oplæg til tilstandsrapport (+100 sider) med Jens Martin og har ønsket nogle ændringer. Forslag 2 er lige sendt ud, og afdelingsbestyrelsen diskuterer det på vores martsmøde. Som stemningen var på beboermødet, tror jeg ikke, at afdelingsbestyrelsen ønsker en renovering af højhuset. Det bliver aldrig helt godt. Højhuset bør nedrives

Hvis I ikke vil renovere, men nedrive, hvad skal der så ske?

Det afhænger lidt af Landsbyggefondens holdning. Afdelingen er jo på ghettolisten og har dermed lettere ved at skaffe velvilje og finansiering. Omvendt skal vi have en færdig plan klar i dette år, for til december har vi været på listen i fire år. Det er sidste udkald for, at beboerne selv kan bestemme. Personligt ønsker jeg at nedrive højhuset og genopføre nogle boliger på bestående sokkel, så vi ikke skal søge om byggekvote. Men det er kun en af mulighederne. Kunsten er – som i al politik – at få nogle andre til at betale. Derfor er der ikke frit valg på alle hylder.

Hvilke muligheder er realistiske?

Vi forestiller os tre muligheder:

1. Et 12-etagers højhus indrettet som ’Olle-Kolle’ – dvs. for mennesker over 55. Lejlighederne bliver mindre, men fællesarealerne større. Der kan nok opføres ca. 60 boliger. Denne boligtype tæller positivt på ghettolisten. Byrådet har ønsket flere ’Olle-Koller’, der traditionelt er tæt-lav bebyggelse. Vores forslag er et lodret fællesskab.

2. Nedrivning og salg af grund og byggeret til en privat entreprenør. Afdelingsbestyrelsen har selv sonderet terrænet og har forhandlet med en privat udvikler. Udvikleren er også interesseret i arealet, hvor vi nu har garager. Vi har diskuteret parkeringskælder/parkeringshus med udvikleren. Private boliger tæller positivt på ghettolisten, og afdelingen vil kunne få frigivet en større sum penge, så vi kan få renoveret de nedslidte garager og det pivutætte selskabslokale i afdelingen.

3. En kombiløsning. Opførelse af 60 boliger i et lodret ’Olle-Kolle’ og anlæg af to punkthuse med private ejerboliger og et parkeringshus/parkeringskælder til erstatning for garagerne.

Hvornår træffer I afgørelsen?

Der er tradition i afdelingen for, at afdelingsbestyrelsen stiller med et godt gennemarbejdet materiale, som kan godkendes på et beboermøde. Beslutningen skal træffes i år, men jeg tør ikke love noget før det ordinære afdelingsmøde i september 2019.

Hvis I beslutter at nedrive højhuset, hvad sker der så med alle dem, der bor der?

I modsætning til nedrivninger i Gellerupparken er der ikke noget krav om genhusning for beboerne i højhuset. Det vil for en dels vedkommende være nogle andre mennesker, der flytter ind i et ’Olle-Kolle’ end dem, der bor der i forvejen. De nuværende beboere vil få et års opsigelse, og boligforeningen vil forhandle med Aarhus Kommune om en prioritering af disse mennesker på ventelisten.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt