Afd. 4: Aarhus Kommune blokerer for altan­ind­dækninger i Gellerup­parken

Afdeling 4 – Gellerupparken

Stort beboerønske om glasvinduer på stuealtanen underkendt af Teknik og Miljø, fordi bydelen gøres mere attraktiv uden afdækkede altaner

Beboerne i Gellerupparken troede, at de i forbindelse med renoveringen af blokkene endelig ville få opsat glasafskærmning på stuealtanerne. Men Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har på trods af protester fra Brabrand Boligforening valgt at fastholde en beslutning om ikke at godkende en inddækning af altaner i Gellerup.

15 år gammelt beboerønske

Gennem mere end 15 år har beboerdemokrater i Gellerupparken arbejdet for at opfylde et stort beboerønske om glasafdækkede stuealtaner. Tilbage i 2005 blev det undersøgt, om det kunne lade sig gøre at få opsat glasrammer over råderetten, som kunne afdrages over huslejen ligesom råderetskøkkener.

Initiativet blev udskudt, fordi Gellerupparken i forbindelse med helhedsplanen inden for en kortere årrække kunne forvente en renovering, hvor det ville være billigere at opsætte glaspartierne.

Glasafdækning en del af renoveringsprojektet

Da beboerne i Gellerupparken i 2016 godkendte renoveringen af de to blokke på Gudrunsvej, var afdækning af stuealtaner en del af pilotprojektet. Og i arkitektkonkurrencen var fine tegninger med foldbare glaspartier på altanen.

Men i sommeren 2018 skriver Teknik og Miljø til Brabrand Boligforening: ”Det er helt afgørende at fastholde kvalitetskravene til byggeriet i Gellerupparken for, at de renoverede blokke sammen med de øvrige tiltag i området kan bidrage til bydelens attraktivitet. På baggrund af ovenstående kan det hermed oplyses, at Teknik og Miljø ikke kan godkende en fuldstændig inddækning af nogen af altanerne i blok B4 i Gellerupparken”.

Aarhus Kommune har forbudt glasafskærmede altaner i Gellerup. Det oprindelige glasparti med foldbare glasdøre, som var en del af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for pilotprojektet for B4, Gudrunsvej 38-46, er aldrig blevet opsat. Kun en løsning med en 1/3-dels fastmonteret glasafdækning er prøveopsat på en nyrenoveret lejlighed på 7. sal i nr. 46. Denne prøveopsætning er efterfølgende blevet besigtiget af Teknik og Miljø, der vurderede, at den opsatte prøveinddækning ikke havde en tilstrækkelig høj kvalitet.

Aarhus Kommune har forbudt glasafskærmede altaner i Gellerup. Det oprindelige glasparti med foldbare glasdøre, som var en del af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for pilotprojektet for B4, Gudrunsvej 38-46, er aldrig blevet opsat. Kun en løsning med en 1/3-dels fastmonteret glasafdækning er prøveopsat på en nyrenoveret lejlighed på 7. sal i nr. 46. Denne prøveopsætning er efterfølgende blevet besigtiget af Teknik og Miljø, der vurderede, at den opsatte prøveinddækning ikke havde en tilstrækkelig høj kvalitet.

Protest mod afslag

Brabrand Boligforening protesterede på vegne af afdelingsbestyrelsen og beboerne over kommunens afgørelse. I efteråret blev der holdt et møde med kommunen, som efterfølgende meddelte, at afgørelsen fra sommeren 2018 fastholdes.

I svaret står, at Teknik og Miljø har stor forståelse for boligforeningen og beboernes ønsker og synspunkter. Men efter forvaltningens vurdering er det helt afgørende, at der sikres en høj kvalitet i renoveringen i Gellerupparken.

”Dette er afgørende for, at de renoverede blokke, sammen med de øvrige tiltag i området, kan bidrage til bydelens attraktivitet”, står der i svaret, hvor der henvises til byrådsindstillingen om renoveringen af pilotblokkene.

Her blev det fremhævet, at baggrunden for renoveringen og øvrige tiltag i afdelingen er at ændre Gellerupparken fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. Og at ændringen blandt andet skal ske gennem en markant fysisk forandring af bydelen, som skal gøre den mere attraktiv.

Find en bedre kvalitet

Afdelingsformand i Gellerupparken Abdinasir Jama kalder Teknik og Miljøs begrundelse for et goddag mand økseskaft-svar.

”Hvis en afdækning af stuealtaner ikke er en markant fysisk forandring, hvad er den så? Ikke at sætte en skærm op er da status quo. Alle andre steder i byen har lejligheder i dag afdækkede altaner, som er med til at skabe værdi for lejeren. Så efter 50 år uden afskærmning i Gellerup, så lad os da prøve det på en pilotblok,” siger afdelingsformanden, der slet ikke kan forestille sig, at nye potentielle beboere, som Aarhus Kommunen ønsker at tiltrække Gellerup, vil være utilfredse med at få en glasafdækket altan, som så kan bruges i længere tid hen over året.

”Hvis Aarhus Kommune er utilfreds med kvaliteten af prøveopsætningen, kan vi diskutere en bedre kvalitet – og måske gøre det over råderetten,” foreslår afdelingsformanden.

Summemøde for beboere i Gellerupparken

Mød din afdelingsbestyrelse og hør nyt om udviklingsplan og hvad der ellers foregår i afdeling.
Søndag den 31. marts kl. 17-19
i Yggdrasil, Dortesvej 35 A.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-02 Marts side 22-23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 17-19: Summemøde om udviklings­plan
    Afd. 4: Aarhus Kommune blokerer for altan­ind­dækninger i Gellerup­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data