Aarhus Byråd har vedtaget nye udlejningsregler

Det bliver sværere for folk på overførselsindkomst at flytte til udsatte boligområder

Tekst Elsebeth Frederiksen – foto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Nye anvisnings- og udlejningsregler i udsatte boligområder blev i Aarhus Byråd besluttet den 20. februar. På grund af regeringens såkaldte ghettoplan trådte en lang række lovændringer i kraft den 1. december 2018. Det betyder blandt andet, at der er kommet skærpede anvisnings- og udlejningsregler.

Det skal være sværere for folk på overførselsindkomst-er at flytte til et boligområde på den såkaldte ghettoliste, fordi kommunen vil sikre en mere blandet beboersammensætning i de omtalte områder.

Punktet havde allerede været diskuteret en gang i byrådet.

Aarhus Rådhus

Byrådsbeslutningen
Indstillingen til byrådet betyder, at boligorganisationerne (heraf også Brabrand Boligforening) skal afvise boligsøgende på ventelisten, når den boligsøgende (eller medlemmer af husstanden) har modtaget offentlige ydelser i seks sammenhængende måneder.

Ifølge den nye model skal kombineret udlejning inkludere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Dette kommer til at gælde for Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken. Den interne oprykningsret tilsidesættes også. Der er for øvrigt også et krav om, at alle beboere over 18 skal have ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet, jf. § 64 i almenboligloven.

Teknik og Miljø bemyndiges til fremadrettet i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling at træffe beslutning om, hvor og hvor længe kombineret udlejning anvendes. Det vil sige, at det ikke er byrådet, der skal beslutte det, men derimod kun de to magistratsmedlemmer, der sidder med beslutningen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt