Aarhus Byråd har vedtaget nye udlejningsregler

Det bliver sværere for folk på overførselsindkomst at flytte til udsatte boligområder

Nye anvisnings- og udlejningsregler i udsatte boligområder blev i Aarhus Byråd besluttet den 20. februar. På grund af regeringens såkaldte ghettoplan trådte en lang række lovændringer i kraft den 1. december 2018. Det betyder blandt andet, at der er kommet skærpede anvisnings- og udlejningsregler.

Det skal være sværere for folk på overførselsindkomst-er at flytte til et boligområde på den såkaldte ghettoliste, fordi kommunen vil sikre en mere blandet beboersammensætning i de omtalte områder.

Punktet havde allerede været diskuteret en gang i byrådet.

Aarhus Rådhus

Byrådsbeslutningen

Indstillingen til byrådet betyder, at boligorganisationerne (heraf også Brabrand Boligforening) skal afvise boligsøgende på ventelisten, når den boligsøgende (eller medlemmer af husstanden) har modtaget offentlige ydelser i seks sammenhængende måneder.

Ifølge den nye model skal kombineret udlejning inkludere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Dette kommer til at gælde for Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken. Den interne oprykningsret tilsidesættes også. Der er for øvrigt også et krav om, at alle beboere over 18 skal have ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet, jf. § 64 i almenboligloven.

Teknik og Miljø bemyndiges til fremadrettet i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling at træffe beslutning om, hvor og hvor længe kombineret udlejning anvendes. Det vil sige, at det ikke er byrådet, der skal beslutte det, men derimod kun de to magistratsmedlemmer, der sidder med beslutningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-02 Marts side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Byråd vedtager
    Aarhus Byråd har vedtaget nye udlejningsregler
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data