Beboere i Skovgårds­parken kan nu få hjælp til at flytte

Samarbejde mellem boligforeninger og kommunen gør det muligt at hjælpe folk med at flytte

Beboerne i Skovgårdsparken fik på beboermødet i september 2018 en grundig orientering om situationen i forbindelse med afdelingens placering på ghettolisten. Afdelingsbestyrelsen fortalte, at den havde besluttet at iværksætte tiltaget om at tilbyde folk hjælp til at flytte for at redde afdelingen fra nedrivninger. Opbakningen fra beboermødet var entydigt positiv.

”Afdelingens beslutning var med til at lægge pres på beslutningstagerne gennem 14 dages avisartikler. Allerede to dage efter, vi lancerede ordningen, ændrede forligspartierne kriteriet for hård ghetto til at være fem år på listen mod før fire år,” forklarer formand for Skovgårdsparken Vagn Eriksen.

Annalise Rasmussen er 80 år gammel og har boet i Skovgårdsparken i 39 år. Hun har ikke lyst til at flytte.

Arkivfoto, Skræppebladet november 2018

:
En blæsende eftermiddag i starten af oktober samledes en halv snes beboere i Skovgårdsparken for at tage hul på en kampagne, der med flyttekasser symbolsk skal vise nedrivnings-politikerne, at beboerne siger ”vi flytter ikke, flyt jer selv”.

Samarbejde mellem flere instanser

Nu samarbejder Brabrand Boligforening med både kommunen og AAB, som også huser noget af Skovgårdsparken.
Boligforeningens samarbejde med kommunen betyder, at det er kom­munen, der betaler alle udgifter i forbindelse med flytningen.

Rikke Foldager Hejn, som er økonomirådgiver i Brabrand Boligforening, forklarer, at afdelingsordningen omfatter alle, der er på overførselsindkomst. Kommunens tiltag omfatter ikke enlige, men kun par i lejligheder.

Foreningsbestyrelsen har efter aftale med afdelingsbestyrelsen skrevet til byrådet med et tilbud om, at Brabrand Boligforening betaler for enlige fraflyttere, mod at kommunen omgør beslutningen om suspension af den interne oprykningsret. Der er dog ikke kommet svar endnu.

Sværere at finde bolig

Det kan godt blive lidt svært for beboerne at finde en bolig, da de skal gå ud fra ventelisteplacering eller finde en privat bolig. De kan således ikke springe ventelisterne over.
”Vi får stillet nogle af kommunens akutboliger til rådighed, men dem har folk indtil videre ikke været interesserede i, ” forklarer Rikke Foldager Hejn.

Forklaringen på det kan være, at hvis man skal flytte fra sin bolig, skal den nye være bedre end den, man havde før.

Ingen føler sig presset til at flytte

”Der er ikke nogen, der har følt sig presset til at flytte, men mange har gerne villet flytte i lang tid, men har på grund af deres økonomiske situation ikke haft råd til det,” fortæller Rikke Foldager Hejn. Hun forklarer endvidere, at alt er clearet med alle forvaltninger, så de beboere, der flytter, ikke kommer til at lide økonomisk tab, som f.eks. modregning af kontanthjælp.

Det, de konkret kan få hjælp med, er at få betalt indskud i den nye bolig, flytteudgifter og andre udgifter i forbindelse med flytningen, som for eksempel flytning af telefon/internet, ny vaskemaskine, skabe eller lamper. Rikke Foldager har selv været med beboerne ude at købe møbler ind, hvor hun så betaler og sender regningen videre.

”Jeg får så meget positiv respons fra de folk, jeg har hjulpet. De er så lykkelige over at have fået hjælp til at finde et nyt sted,” smiler Rikke Foldager.

Indtil videre har 40 henvendt sig

Indtil videre har beboere i 40 lejemål kontaktet boligforeningen, fordi de er interesserede i at flytte. Af de 40 er der seks lejemål, der allerede er flyttet. Det svarer til ni personer, hvoraf nogle er børn.

Rikke Foldager forklarer, at de ikke helt ved, hvor mange der skal flytte, for at Skovgårdsparken ikke længere figurerer på ghettolisten, men at det er cirka 20 personer.

Rikke Foldager forklarer, at folk har forskellige grunde til at ville flytte, men en del nævner, at de er utrygge ved at bo i området. Det er dog ikke lokale, der laver ballade, men folk udefra. En anden grund er, at de, der bor i højhuset, er ret usikre i forhold til deres fremtidige boligforhold og derfor tager imod tilbuddet, så de selv kan vælge, hvor de vil flytte hen.

De kan ikke flytte alle steder hen

Selvom beboerne får hjælp til at flytte, kan de ikke bare flytte hvor som helst hen. De er stadig underlagt reglerne for fleksibel udlejning og bliver således afvist i afdelinger med fleksibel udlejning, når de er på overførselsindkomst.

”Den største hurdle ved dette tilbud er at finde et sted, de har råd til at bo. Skovgårdsparken er jo et relativt billigt område, men jeg hjælper folk med at lægge budget, så de helt nøjagtigt ved, hvor mange penge de har at gøre med,” forklarer Rikke Foldager Hejn.

Hvis man er på førtidspension, kan man også få mere i boligstøtte.

Kritik af ordningen

Der har været kritik af ordningen, fordi nogle mener, at boligforeningen behandler arbejdsløse som andenrangsborgere, som de gerne vil af med. Men Rikke Foldager Hejn mener, at den holdning er helt forfejlet.

”Hvis vi kan flytte 20, der gerne vil flytte, så er det meget bedre end at skulle rive blokke ned, der endda er nyrenoverede. Det samme mener Vagn Eriksen:
”Vi gør det eneste fornuftige. Folk flytter frivilligt, og vi skal ikke rive blokke ned.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-02 Marts side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data