Afd. 2: Utryghed i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Indtryk fra Søvangens afdelingsmøde

Under ledelse af dirigent Johannes Faghtmann gennemførtes den 2. september i afdeling 2, Søvangen, årets ordinære afdelingsmøde, der er afdelingens “generalforsamling” og således begivenheden, hvor beboerne udøver deres indflydelse på boligforeningen.

Året, der gik

Det væsentligste punkt i bestyrelsens beretning var den forestående store renovering til en lille halv milliard kr. Afdelingsbestyrelsen, der udgør afdelingens byggeudvalg, har brugt meget tid på møder herom.
Det forventes, at det i det nye år bliver nødvendigt med et ekstraordinært afdelingsmøde, først og fremmest for nærmere beslutning om et katalog over mulige nye køkkentyper, der kan vælges som et af de tidligere besluttede ”kollektive råderetsarbejder”.

Stofa har ønsket at fjerne den kollektive fritvalgsordning for bredbånd og TV i den 4-års kontrakt, der er indgået, og som udløber med udgangen af 2021.
Da det kan skabe usikkerhed om minimumsbetalingen, er det valgt, at vi ser tiden an og ikke ændrer kontraktforholdet lige nu.

Der sporedes nogen skuffelse over, at et dagsordenspunkt omhandlende et spændende have/parkprojekt i et grønt område mellem etagehusene ved Silkeborgvej var taget ud af dagsordenen på foranledning af administrationen, der mener, at der forinden skal være fuld enighed om en lejekontrakt med projektet ”Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede” i etagehuset ved butikstorvet.

Orienteringen fra ”hovedforeningen”, der betegnes ”foreningsbestyrelsen”, gjorde det klart, at der igen i det forløbne år blev brugt for mange kræfter på arbejdet omkring afdelingerne Gellerup og Toveshøj. Arbejdet er belastet af, at der er opstået en del gnidninger mellem boligforeningen og kommunen.

Dette besværliggør det samarbejde, som vil være nødvendigt med de forestående ændringer i afdelingerne som følge af regeringsindgrebene på boligområdet, der i
særlig grad vil belaste beboerne i de to afdelinger, hvor der vil ske omfattende tvangsflytninger.

Huslejestigning

Budget 2020 blev godkendt med en nødvendig lejeforhøjelse på 3,8 % som følge af blandt andet nye henlæggelser. Huslejen er ikke steget i de sidste 3 år. Stigningen svarer til, at en 80 m2 stor bolig stiger med ca. 82 kr. om måneden.

Vi lejere udøver vor væsentligste indflydelse på dagliglivet og økonomien i vor boligafdeling ved på vore afdelingsmøder at beslutte, hvordan vort ordensreglement og vort vedligeholdelsesreglement skal se ud. Der var flere justerende forslag til begge reglementer fra afdelingsbestyrelsen, og disse blev vedtaget med enkelte ændringer.

Utryghed

Tryghedsskabende tiltag og aktiviteter i afdelingen blev et større tema i forbindelse med et bestyrelsesforslag om at arbejde videre med en plan for videoovervågning i området.
Nogle var principielt imod overvågning og mente man, kunne forsøge sig med andre tiltag som vagtrundgange, nabohjælp og social indsats over for misbrugere. Der blev fremført mange eksempler på hærværk og andre kriminelle aktiviteter, og det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med tryghedsskabende foranstaltninger og aktiviteter.

Valg

Efter valgene består afdelingsbestyrelsen af: Christina S. Kraul, Bente H. Heilmann, Laurits Bloch, Martha Szapiel, Niels Kjær, Malthe Krogh Kirkeby, Erik Bløcher, Vagn Holmelund og Ole Odgaard – de to sidste som suppleanter.
Et fuldstændigt referat vil blive lagt ud på boligforeningens hjemmeside BBBO.DK under Søvangens referater.

Afdeling 2, Søvangen

Huslejestigning: 3,8 %
444 boliger etagebyggeri og række- og fritliggende huse 1-5 værelser
Husleje pr. m2: 747 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data