Afd. 2: Utryghed i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Indtryk fra Søvangens afdelingsmøde

Tekst Laurits Bloch – arkivfoto (kun online) af Helene Høyer Mikkelsen

Under ledelse af dirigent Johannes Faghtmann gennemførtes den 2. september i afdeling 2, Søvangen, årets ordinære afdelingsmøde, der er afdelingens “generalforsamling” og således begivenheden, hvor beboerne udøver deres indflydelse på boligforeningen.

Året, der gik
Det væsentligste punkt i bestyrelsens beretning var den forestående store renovering til en lille halv milliard kr.  Afdelingsbestyrelsen, der udgør afdelingens byggeudvalg, har brugt meget tid på møder herom.
Det forventes, at det i det nye år bliver nødvendigt med et ekstraordinært afdelingsmøde, først og fremmest for nærmere beslutning om et katalog over mulige nye køkkentyper, der kan vælges som et af de tidligere besluttede ”kollektive råderetsarbejder”.

Stofa har ønsket at fjerne den kollektive fritvalgsordning for bredbånd og TV i den 4-års kontrakt, der er indgået, og som udløber med udgangen af 2021.
Da det kan skabe usikkerhed om minimumsbetalingen, er det valgt, at vi ser tiden an og ikke ændrer kontraktforholdet lige nu.

Der sporedes nogen skuffelse over, at et dagsordenspunkt omhandlende et spændende have/parkprojekt i et grønt område mellem etagehusene ved Silkeborgvej var taget ud af dagsordenen på foranledning af administrationen, der mener, at der forinden skal være fuld enighed om en lejekontrakt med projektet ”Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede” i etagehuset ved butikstorvet.

Orienteringen fra ”hovedforeningen”, der betegnes ”foreningsbestyrelsen”, gjorde det klart, at der igen i det forløbne år blev brugt for mange kræfter på arbejdet omkring afdelingerne Gellerup og Toveshøj. Arbejdet er belastet af, at der er opstået en del gnidninger mellem boligforeningen og kommunen.

Dette besværliggør det samarbejde, som vil være nødvendigt med de forestående ændringer i afdelingerne som følge af regeringsindgrebene på boligområdet, der i
særlig grad vil belaste beboerne i de to afdelinger, hvor der vil ske omfattende tvangsflytninger.

Huslejestigning
Budget 2020 blev godkendt med en nødvendig lejeforhøjelse på 3,8 % som følge af blandt andet nye henlæggelser. Huslejen er ikke steget i de sidste 3 år. Stigningen svarer til, at en 80 m2 stor bolig stiger med ca. 82 kr. om måneden.

Vi lejere udøver vor væsentligste indflydelse på dagliglivet og økonomien i vor boligafdeling ved på vore afdelingsmøder at beslutte, hvordan vort ordensreglement og vort vedligeholdelsesreglement skal se ud. Der var flere justerende forslag til begge reglementer fra afdelingsbestyrelsen, og disse blev vedtaget med enkelte ændringer.

Utryghed
Tryghedsskabende tiltag og aktiviteter i afdelingen blev et større tema i forbindelse med et bestyrelsesforslag om at arbejde videre med en plan for videoovervågning i området.
Nogle var principielt imod overvågning og mente man, kunne forsøge sig med andre tiltag som vagtrundgange, nabohjælp og social indsats over for misbrugere. Der blev fremført mange eksempler på hærværk og andre kriminelle aktiviteter, og det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med tryghedsskabende foranstaltninger og aktiviteter.

Valg
Efter valgene består afdelingsbestyrelsen af: Christina S. Kraul, Bente H. Heilmann, Laurits Bloch, Martha Szapiel, Niels Kjær, Malthe Krogh Kirkeby, Erik Bløcher, Vagn Holmelund og Ole Odgaard – de to sidste som suppleanter.
Et fuldstændigt referat vil blive lagt ud på boligforeningens hjemmeside BBBO.DK under Søvangens referater.

Afdeling 2, Søvangen

Huslejestigning: 3,8 %
444 boliger etagebyggeri og række- og fritliggende huse 1-5 værelser 
Husleje pr. m2: 747 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt