Afd. 2: Det grønne Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Beskæring og træfældning har givet anledning til stort beboerengagement

Beskæring af træer og buske er stærkt forsinket. Normalt bliver det gjort hvert tredje år ved skovbrynet til naboen Brabrand Skov og de tre naboparcelhuse på Brabrand Skovvej. Nu er det endelig ved at være afsluttet.

Arbejdet har været lidt mere omfattende end sædvanligt, da skovbrynets træer og vildtvoksende brombær og hyld m.m. havde bredt sig blandt andet med mange forkrøblede træer otte til ti meter ind over afdelingens græsarealer.

Der blev også konstateret nedstyrtningsfare fra syge træer og deres grene, der gjorde det nødvendigt at gribe ind.

Det har været nødvendigt at få en ”topkapper” til at bistå med at fjerne farlige grene højere oppe i træer, der ønskedes bevaret. Der vil hurtigt ske en vis grøn bevoksning, der vil afhjælpe det lidt forpjuskede udseende, som altid følger af en sådan beskæring mv.

Debat

Der har udfoldet sig en ivrig debat mellem beboerne under og efter arbejdets udførelse. Mange beboere er glade for forløbet. Nogle nyder den nye indsigt i underskoven med blomster og dyreliv, og en del er glade for den forbedrede udsigt til Brabrand Sø. Andre hylder biodiversiteten og synes, at det er synd, at der er fjernet noget bevoksning.

Naboer

Naboerne i de tre parcelhuse ned mod Brabrand Skovvej har forståeligt nok ikke været begejstret for beskæringen, fordi husene i forhold til tidligere er mindre afskærmet fra de tre- og fireetagers blokke i Søvangen.

Det er tilstræbt at opretholde det bedst mulige naboskab ved orientering af og konferering med de mest berørte beboere, og der er herefter bevaret en hel del sunde træer og buske, og der forventes hurtigt at opvokse ny vild bevoksning, der vil skabe en god afskærmning.

Der pågår drøftelser om fremtidig afskærmning, men økonomien gør det ikke muligt for afdelingen at binde sig til forøgede fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til dette formål.

Det grønne Søvangen

Med renoveringen er der for de enkelte entrepriser sædvanligvis foreskrevet, at der med arbejdernes aflevering også afleveres de fornødne vedligeholdelses- og driftsvejledninger mv.

Afdelingsbestyrelsen har gennem hele renoveringsplanlægningen ønsket, at der for det grønne område også blev opstillet en ”grøn plan” for hele området med beskrivelse af drift og vedligeholdelse af hele det grønne Søvangen. Efter drøftelse og godkendelse i afdelingsmøde (”generalforsamlingen”) skulle denne plan så danne grundlag for den årlige budgettering af de grønne arbejder og drifspersonalets efterfølgende udførelse heraf.

Udgangspunktet for hele renoveringen er, at afdelingens oprindelige arkitektoniske udtryk skal respekteres, og dette gælder også for det grønne område og dermed for renoveringens landskabsprojekt.

Den af Real Danica tilskudsfinancierede ”vaskerihave” mellem Louisevej 2 til 12 og 14 til 24 har afdelingsmødet godkendt. Erfaringerne herfra og fra de forsøg, der i øvrigt er gjort med forøget biodiversitet med vilde blomsterenge i stedet for græsplæner, kan med respekt for de overordnede hensyn få indflydelse på, i hvor stort omfang de nye tendenser til øget focus på biodiversitet kan indarbejdes i den ”grønne plan”.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 20-21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data