Afd. 31: Hvordan får vi flere unge med i beboer­demo­kra­tiet?

Afdeling 31 – Havnehusene

Alternativt beboermøde i Havnehusene, hvor der er massive problemer med de tekniske installationer

Havnehusene er en forholdsvis ny afdeling fra 2015. I den fælles café er der ikke plads til alle beboere, så afdelingsmødet blev derfor afholdt i det nærliggende Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Selvom der er over 100 ungdomsboliger i Havnehusene, var det især beboerne i familie- og seniorboligerne, som var mødt op. Afdelingsbestyrelsen er meget opmærksom på at få flere unge med i beboerdemokratiet, så aftenens indlæg udefra handlede ikke om årets gang i Brabrand Boligforening.

Rammer, fortæl og invitér

Mathias Ottesen Nielsen fra foreningsbestyrelsen er også tidligere formand for Bronzealdervænget, der udelukkende består af ungdomsboliger. Han fortalte om sine erfaringer og gav perspektiver på at være ung og engageret i beboerdemokrati.

”Beboerdemokrati er en skide god ide. Almene boliger en hamrende god ide. Det er dejligt, at man kan bo et sted, hvor man har medindflydelse. Vi skal give den gode ide videre til de unge,” indledte han.

Det er lettere for unge, hvis der er klare og faste rammer om aktiviteterne. Hvor ofte, hvor længe, hvor?
”Alle beboervalgte skal blive bedre til at fortælle den gode historie. Hvad laver vi? Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor komme til møder i stedet for at se Netflix fra sofaen? Hvorfor er det vigtigt at stemme?

Også det sociale skal sælges – at vi mødes med hinanden og får mulighed for at hilse på naboer,” fortalte Mathias.

Afdelingsformand Thor Utting beretter om året i Havnehusene.

Afdelingsformand Thor Utting beretter om året i Havnehusene.

Nul nul-energi

Teknik er den helt store udfordring for Havnehusene, der egentlig var planlagt opført som selvforsynende med energi til varme og varmt vand. Men formanden kunne berette om den ene udfordring efter den anden:

Gulvene er kolde, og problemet er stadig ikke løst. Der er problemer med varmepumper, hvor anlægget ikke er monteret færdigt på grund af kompleks teknik. 83 lejligheder er svære at varme op, og byggeriet mangler måske isolering, så sagen kan havne i retten.

Solceller må alligevel ikke opsættes ved ungdomsboligerne.

Spildevandsbrønde, der ellers skulle kunne give varmeenergi, kan nok aldrig komme til at virke – rørene bliver tilsmudsede og skal nok kobles til almindeligt afløb, så der ikke skal tømmes.
Jordvarmen er stadig dyrere end fjernvarme.

Der arbejdes fortsat med solceller og solpaneler.

Det er en løbende sag, og beboerne opfordres til at følge udviklingen i bestyrelsesreferater på bbbo.dk.

”Vi har ikke det her nul-energihus, som vi var blevet lovet – men vi har måske billig fjernvarme,” sagde afdelingsformand Thor Utting, mens det tørt lød fra en beboer i salen: ”Nej!”

Det blå lys fra storskærmen gav en særlig stemning.

Det blå lys fra storskærmen gav en særlig stemning.

Forslag var prøveballoner

En række forslag blev diskuteret, men de fleste blev udskudt eller trukket og virkede nærmest som afdelingsbestyrelsens prøveballon for at høre beboernes mening.
Det blev dog vedtaget, at bestyrelsen kan arbejde videre med mulighed for at etablere ladestandere til el-biler, hvorimod ændret udnyttelse af indgangspartier blev nedstemt.
Eneste forslag, der blev vedtaget, var ny forretningsorden for afdelingsmødet.

Valg

Rita Malmstrøm modtog genvalg, og Sebastian Stormgaard, der er ny og fra ungdomsboligerne, blev valgt. Suppleanter blev i rækkefølge: Finn Rosendahl Larsen, Ida Bjerre Mikkelsen, Morten Christensen, Tora H. Dahl.

Til Skræppebladet blev Thor Utting genvalgt.

Alle, der meldte sig til aktivitetsudvalget, blev valgt uden afstemning: Henning Jensen, Birgit Jensen, Tage Hargaard, Ida Bjerre Mikkelsen, Sebastian Stormgaard og Joan Lis Hansen.

Afdeling 25, Havnehusene, Århus Ø

83 familie- og +55 boliger samt 106 ungdomsboliger

Huslejestigning 0,5 %
Husleje pr. m² familiebolig 1094 kr.
Husleje pr. m² ungdomsbolig 1027 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 23-24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data