Afd. 31: I Havne­husene er både unge og ældre yderst aktive i beboer-fælles­skabet

Afdeling 31 – Havnehusene

I afdeling 31 var der en hel del at berette siden sidste afdelingsmøde for to år siden, og mange forslag var oppe at vende i debatten

I Havnehusene kan beboerne glæde sig over flere fremskridt de sidste par år, udendørs er gården blevet delvist renoveret, terrasserne er blevet større, der er mere grøn beplantning, vandslangerne er blevet gravet ned, og en kasse med legeredskaber er opsat af Kanalhusene.

Der er kommet flere cykelstativer til i gården, og i kælderen er der flere på vej.

Blandt de yngre beboere er et tidligere forslag om etage-repræsentanter i ungdomsboligerne blevet taget godt imod, hvilket betyder, at hver etage nu har deres egen repræsentant.
Godt for den fælles interesse er, at afdelingsbestyrelsens arbejde for at forbedre kommunikationen og relationerne til administrationen har givet en mærkbar forandring i den rigtige retning.
Der er også en del opdateringer på drift og teknik i afdelingen, bestyrelsen vil blandt andet undersøge, hvilke behov der er for ladestandere til elbiler og muligheden for en kollektiv fritvalgsløsning med Stofa efter 2024.

Ved femårs-eftersynet blev der konstateret flere mangler. En af dem er det dårlige gulv på den fælles terrasse, og der er sendt en reklamationsskrivelse til Dansk Bolig Byg.
Sagen med Geoheat er blevet afsluttet og har resulteret i en godtgørelse på 700.000 kroner, hvoraf nogle af pengene er brugt på at få sat solpaneler op.
Afdelingen får en lille huslejestigning på 0,8 %.

Mange forslag til behandling

Der blev sat ikke mindre end syv forslag til behandling, som alle blev vedtaget. Heriblandt var første forslag om etablering af blødgøringsanlæg til brugsvand. Dette finansieres af et lån, der vil give en beskeden huslejeforhøjelse de næste 10 år.

Et andet forslag går på, at beboerne kan spille bordtennis i en etårig prøveperiode på et fællesareal i indgangspartiet i Dagmar Petersens Gade 74, så længe der tages hensyn til de nærmeste beboere.

Forslaget om en automatisk døråbner ved visse yderdøre til gården og gaden blev også taget godt imod og vil især gavne de ældre og dårligt gående.

Det blev også aftalt at afholde særskilte møder om, hvordan beboerne kan få mere glæde af cafeen og sikre bedre renholdelse af lokalerne.

Ved valgene i Havnehusene har man valgt først at stemme om formand, herefter medlemmer og til sidst suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Til formandsposten genopstiller Thor Utting og bliver genvalgt uden konkurrenter.

Ved valg af de fire poster til afdelingsbestyrelsen var der kampvalg mellem flere kandidater, hvoraf fire blev valgt: Thomas Visby Fjerbæk, Allan Salih, Winnie Hvas og Finn Rosendal Larsen.
Ved valget af suppleanter stillede Tora Dahl og Gry Hansen op, og begge blev valgt.

Der blev ikke valgt nogen repræsentant til Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data