Afd. 31: Havne­husene har stadig kun en ung med i bestyrelsen

Afdeling 31 – Havnehusene

Der mangler unge til beboermøderne

Havnehusene har ikke et lokale med plads til at holde beboermøde, så deltagerne var trukket hen i Pakhuset, tre minutters gang fra afdelingen. Der var et pænt antal deltagere, dog var alle ikke lige tilfredse med, at der var så få deltagere fra ungdomsboligerne med.

Thor Utting, som blev valgt som formand på et ekstraordinært møde i foråret, havde både forberedt et mundtligt og et skriftligt referat. Det sidstnævnte var vedlagt indkaldelsen, men da mange af de fremmødte ikke havde læst det, læste Thor Utting begge dele op.

I en afdeling, hvor der både bor unge studerende, familier og ældre, kan der sagtens opstå lidt konflikter. Et af klagepunkterne på mødet var larmende fester.

Men også, at folk, der lejer cafeen, ikke gør rent efter sig. Der var diskussioner om, at der ikke bliver gjort ordentligt rent i caféen, efter folk har brugt den, og at der ofte er beskidt service i opvaskemaskinen.
De fandt ikke en løsning, men Rita Malmstrup fra bestyrelsen foreslog, at hvis man ikke kunne nå at gøre rent inden klokken 10 næste dag, måtte man leje lokalet en dag mere.

Thor Utting fremlagde både den mundtlige og skriftlige beretning.

Thor Utting fremlagde både den mundtlige og skriftlige beretning.

Skraldesug til restaffald

Der er et stort ønske om at få en container til stort pap, men det kan kun lade sig gøre, hvis den står i gården. Thor Utting formanede om, at beboerne ikke må sætte papaffald i kælderen.
Man har prøvet at komme ud af aftalen med Stofa, men det kunne ikke lade sig gøre, men nu har de fået flere valgmuligheder, som overvejes.

Den mundtlige beretning

Så fortsatte beretningen mundtligt, og Thor Utting fortalte om, at deres samarbejde med administrationen ikke altid er en bragende succes, men at det trods alt er blevet bedre.
Han kom kort ind på nedrivningen af boliger i Gellerup og Toveshøj og forklarede, at det ikke kun er et problem for dem, der bor der, men for alle, der bor alment.

Spørgsmål

Der blev spurgt, om der snart sker noget med de punkterede glasaltaner. Her fik de forklaret, at der er en rådgiver inde over, som også snakker med leverandøren af glassene.
Havnehusene er en relativ ny afdeling, og nogle af problemerne, der er blandt andet med lys, dørtelefon og elevator, kan måske tilskrives begyndervanskeligheder. Men elevatoren har ikke virket i tre år, og det er hårdt at gå op ad trapperne, hvis man bor øverst, forklarer flere beboere.
Her er forklaringen, at de kabler, der skal bære elevatoren, er slidte og skal skiftes ud. Her var der forundring blandt beboerne over, at kabler kan være nedslidte på så kort tid.

Der var godt med beboere til mødet.

Der var godt med beboere til mødet.

Budget og regnskab

Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet, som viste en huslejeforhøjelse på 0,0 % for familieboligerne, og 1,4 % for ungdomsboligerne. Det blev godkendt. Der blev stillet et enkelt spørgsmål til, om der kommer flere medarbejdere i boligforeningen, når der kommer nye afdelinger. Her kunne Susanne Witting svare, at det kommer an på, om de mister 600-700 lejligheder i Gellerup.
Regnskabet blev hurtigt gennemgået og taget til efterretning.

Forslag

Der var tre forslag på mødet. Det første handlede om valg af formand. Lige nu vælges en formand på beboermødet, og det var i år nødvendigt at have et ekstraordinært møde bare for at vælge formand. Derfor gik forslaget ud på, at den siddende bestyrelse selv vælger formand. Det var der ikke flertal for i salen, men der blev dog vedtaget den tilføjelse, at hvis ingen vil stille op som formand, konstituerer bestyrelsen sig selv.

Aktivitetsudvalg

Her blev det vedtaget at vælge fem personer, som skulle sørge for at arrangere aktiviteter. Følgende blev senere valgt: Lotte Hasager Jørgensen, Nadja Petersen, Torben Malmstrup, Tage Hargaard og Elisabeth Back.

Ordensreglementet

Tredje forslag handlede om ændring af ordensreglementet.
…”Altan- og terrassebeklædning må opsættes med administrationens tilladelse” …ændres til:
”Altan- og terrassebeklædning må opsættes i form af afskærmning mod ensfarvet gråt markisestof eller i en form af matteret klar folie.
Omkostningen hertil er afdelingen uvedkommende. Afskærmningen må ikke gøres nagelfast og skal fjernes ved fraflytning”.
Dette forslag blev nedstemt efter nogen diskussion.

Bestyrelsen (fra venstre) Nadja Petersen, Jens Leth, Rita Malmstrup, Thor Utting og Winnie Hvas.

Bestyrelsen (fra venstre) Nadja Petersen, Jens Leth, Rita Malmstrup, Thor Utting og Winnie Hvas.

Valg

Valget til afdelingsbestyrelsen var hurtigt overstået ved fredsvalg. Thor Utting, Winnie Hvas og Jens Moesgaard Leth genopstillede og blev valgt. Endvidere blev Thor Utting genvalgt som formand uden modkandidater.
Følgende blev suppleanter:
Lotte Jørgensen – 1.-suppleant.
Sebastian Stormgaard – 2.-suppleant.
Finn Larsen – 3.-suppleant.

Forsamlingen syntes, at suppleanter skal deltage i afdelingsbestyrelsesmøderne. Afdelingsbestyrelsen drøfter sagen efterfølgende. I den nuværende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen har suppleanter ikke adgang til møderne. Årsagen til dette er, at møderne trækker ud, jo flere deltagere der er på mødet.

Afdelingsmøde

Huslejeforhøjelse for ungdomsboliger 1,4 %.
For familieboliger 0,0 %.

Gennemsnitlig leje ungdomsbolig: 1022 kr. pr. m2.
Gennemsnitlig leje familiebolig: 1089 kr. pr. m2.

83 familie- og +55-boliger og 106 ungdomsboliger. Familieboligerne består af to-, tre- og fireværelses lejligheder, og seniorboligerne består af to- og treværelses lejligheder. Ungdomsboligerne består af 33 etværelses og 73 toværelses lejligheder.

Adresse: Dagmar Petersens Gade 72-80, Esther Aggebos Gade 3, 7 og 9 og Bernhardt Jensens Boulevard 95, Aarhus Ø, 8000 Aarhus C

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 35-36
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data