Tilslutning til tre udvalg under repræsentant­skabet

Interessen var kun stor nok til, at tre ud af de fem foreslåede fagudvalg kunne nedsættes

På boligforeningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november blev det vedtaget, at der kan nedsættes fem fagudvalg under repræsentantskabet. Det kræves dog, at der minimum skal melde sig fem repræsentantskabsmedlemmer til et udvalg, før det kan etableres.

14 dage til overvejelse

Efter mødet blev repræsentantskabets medlemmer sendt hjem med en frist på 14 dage til at overveje, hvilke fagudvalg man måtte ønske at melde sig til. Og da tiden var gået, og tilmeldingerne var kommet ind, kunne det konstateres, at interessen kun rakte til at nedsætte tre af udvalgene.

Det drejer sig om økonomi- og organisationsudvalget, som blandt andet skal drøfte henlæggelsesprincipper, politikker vedrørende personale og effektivisering i administrationen.
Foreløbige medlemmer er Bo Sigismund, ikke-bolighavende, Kasper Jensen, afd. 3, Mogens Nielsen, afd. 6, Omar Shirwa, afd. 4 og Vagn Eriksen, afd. 3. Peter Iversen deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.

Ind og ud, ny og gammel

Udvalget for udlejning- og fraflytning opnåede også tilslutning til at blive etableret. Her skal der blandt andet drøftes kvalitetssikring af information til ind- og udflyttere, synsprocedurer, A-/B-ordning og boligtildeling.
Medlemmerne er Anette Haugaard Knight, afd. 6, Berit Najarian Bramm, afd. 1, Dorthe Gottlieb, afd. 7, Hanan Yusuf, afd. 3, Johnny Wilhelm Rasmussen, afd. 6, Kristian L. Hendriksen, afd. 10, Ruth Johansen, afd. 3 og Youssef Abdul Kader, afd. 4. Helle Hansen deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.

Det tredje udvalg har fokus på nybyggeri og renoveringer. Her skal medlemmerne blandt andet drøfte byggepolitik, hvor, hvad og til hvem? samt beboerinddragelse og rammebeløb.
Medlemmer er Anja Spaltning, afd. 7, Asger Frederiksen, afd. 1, Birthe Marie Andersen, afd. 3, Laurits Bloch, afd. 2 og Mads Kjeldgaard, afd. 11. Abdinasir Jama Mohamed deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.
Hvis andre repræsentantskabsmedlemmer ønsker at deltage i udvalgsarbejdet i de nedsatte udvalg, er de velkomne til det, da der ikke er en øvre grænse for udvalgets størrelse. Der er dog den begrænsning, at et repræsentantskabsmedlem kun kan deltage i ét udvalg.

To udvalg ude

De to udvalg, som der ikke var nok tilslutning til, var drifts- og teknikudvalget, hvor der skulle have været drøftet ny teknologi, råderet, affaldshåndtering, effektivitet og udlicitering. Samt udvalget for demokrati, kommunikation og uddannelse, som blandt andet skulle have drøftet repræsentantskabs-seminar/udflugt, uddannelse af beboervalgte, kommunikation mellem beboervalgte og en mentor-ordning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-01 Februar side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2020-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data