Tilslutning til tre udvalg under repræsentantskabet

Interessen var kun stor nok til, at tre ud af de fem foreslåede fagudvalg kunne nedsættes

Tekst Helle Hansen – arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

På boligforeningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november blev det vedtaget, at der kan nedsættes fem fagudvalg under repræsentantskabet. Det kræves dog, at der minimum skal melde sig fem repræsentantskabsmedlemmer til et udvalg, før det kan etableres.

14 dage til overvejelse
Efter mødet blev repræsentantskabets medlemmer sendt hjem med en frist på 14 dage til at overveje, hvilke fagudvalg man måtte ønske at melde sig til. Og da tiden var gået, og tilmeldingerne var kommet ind, kunne det konstateres, at interessen kun rakte til at nedsætte tre af udvalgene.

Det drejer sig om økonomi- og organisationsudvalget, som blandt andet skal drøfte henlæggelsesprincipper, politikker vedrørende personale og effektivisering i administrationen.
Foreløbige medlemmer er Bo Sigismund, ikke-bolighavende, Kasper Jensen, afd. 3, Mogens Nielsen, afd. 6, Omar Shirwa, afd. 4 og Vagn Eriksen, afd. 3. Peter Iversen deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.

Ind og ud, ny og gammel
Udvalget for udlejning- og fraflytning opnåede også tilslutning til at blive etableret. Her skal der blandt andet drøftes kvalitetssikring af information til ind- og udflyttere, synsprocedurer, A-/B-ordning og boligtildeling.
Medlemmerne er Anette Haugaard Knight, afd. 6, Berit Najarian Bramm, afd. 1, Dorthe Gottlieb, afd. 7, Hanan Yusuf, afd. 3, Johnny Wilhelm Rasmussen, afd. 6, Kristian L. Hendriksen, afd. 10, Ruth Johansen, afd. 3 og Youssef Abdul Kader, afd. 4. Helle Hansen deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.

Det tredje udvalg har fokus på nybyggeri og renoveringer. Her skal medlemmerne blandt andet drøfte byggepolitik, hvor, hvad og til hvem? samt beboerinddragelse og rammebeløb.
Medlemmer er Anja Spaltning, afd. 7, Asger Frederiksen, afd. 1, Birthe Marie Andersen, afd. 3, Laurits Bloch, afd. 2 og Mads Kjeldgaard, afd. 11. Abdinasir Jama Mohamed deltager som observatør for foreningsbestyrelsen.
Hvis andre repræsentantskabsmedlemmer ønsker at deltage i udvalgsarbejdet i de nedsatte udvalg, er de velkomne til det, da der ikke er en øvre grænse for udvalgets størrelse. Der er dog den begrænsning, at et repræsentantskabsmedlem kun kan deltage i ét udvalg.

To udvalg ude
De to udvalg, som der ikke var nok tilslutning til, var drifts- og teknikudvalget, hvor der skulle have været drøftet ny teknologi, råderet, affaldshåndtering, effektivitet og udlicitering. Samt udvalget for demokrati, kommunikation og uddannelse, som blandt andet skulle have drøftet repræsentantskabs-seminar/udflugt, uddannelse af beboervalgte, kommunikation mellem beboervalgte og en mentor-ordning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt