Ordinære afdelings­møder i foråret 2020


Brabrand Boligforening

Skraeppebladet.dk/corona
På grund af coronavirussen er det sandsynligt, at afdelingsmøderne bliver udsat.
Følg med på www.bbbo.dk

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2019
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 22, Sonnesgården
  torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2019
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
   (i afdelinger med lige numre, samt afd. 4 (som har valg til Skræppebladet hvert år)
  3. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  torsdag den 16. april 2020 kl. 17.00 i Globus1
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00 i kantinen på Tovshøjskolen, Janesvej 2
 • Afdeling 6, Holmstrup
  torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan udarbejder jeg et forslag til afdelingsmødet

Vi har udarbejdet en forslagsformular, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i den sidste kasse i formularen begyndende med: ”Forslagsstiller”.

Formularen kan hentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Alternativt på driftskontoret eller hos Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V.

Hvordan indsendes forslag?

Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,
8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.

Hvornår skal forslag være indsendt?

Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

FORSLAGSFORMULAREN FINDES PÅ BOLIGFORENINGENS HJEMMESIDE UNDER AFDELINGENS DOKUMENTER.


Møder i dato-rækkefølge

Forårets afdelingsmøder i april 2020 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-02 Marts side 8
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data