Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.
Dagsordenerne vil i år afvige fra normalen for nogle afdelinger, idet der ikke har kunnet afholdes forårsmøder pga. coronakrisen. Situationen er fortsat usikker, så indtil videre er dette en foreløbig indkaldelse med tid og sted.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens regnskab for 2019 til godkendelse (fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona)
 4. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse
 5. Valg (afd. 4, 5 og 6 fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona. Afd. 7 og afd. 22 har normalt valg på efterårets møde):
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2020)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
 6. Eventuelle forslag
 7. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken

  onsdag den 22. september kl. 17.00
  *Globus 1
 • Afdeling 5, Toveshøj

  tirsdag den 15. september kl. 18.00
  *Edwin Rahrs Vej 33, i kantinen
 • Afdeling 6, Holmstrup

  mandag den 14. september kl. 19.00
  *afdelingens selskabslokale
 • Afdeling 7, Hasselhøj

  tirsdag den 8. september kl. 19.00
  *fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 22, Sonneagården

  torsdag den 17. september kl. 19.00
  *afdelingens fælleshus

*) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse og årsregnskab for 2018 til forelæggelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige unumre i 2020)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken

  torsdag den 24. september kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen

  mandag den 31. august kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken

  torsdag den 10. september kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 8, Drejergården

  tirsdag den 1. september kl. 17.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 10, Rødlundparken

  mandag den 21. september kl. 19.00
  *Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgård

  lørdag den 29. august kl. 10.00
  *afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg

  mandag den 31. august. 19.00
  *afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften

  mandag den 7. september kl. 17.00
  *afdelingens lokale på Borumtoften
 • Afdeling 15, Hasselengen

  mandag den 28. september kl. 19.00
  *fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave

  tirsdag den 1. september kl. 14.00
  *afdelingens fælleshus
 • Afdeling 17, Højriisparken

  mandag den 28. september kl. 18.00
  *Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby

  mandag den 7. september kl. 19.00
  *afdeling 14´s lokale på Borumtoften
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget

  onsdag den 9. september kl. 19,
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 21, Hasselager

  torsdag den 3. september kl. 19.00
  *cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 23, Skovhøj

  onsdag den 16. september kl. 19.00
  *fælleshuset Skovhøj 100
 • Afdeling 24, Skovhøj

  mandag den 14. september kl. 19.00
  *fælleshuset Skovhøj 100
 • Afdeling 25, Østergårdsparken

  onsdag den 30. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 26, Kildeagervej

  onsdag den 2. september kl. 19.00
  *fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 29, Valdemarshave, Kasernehospitalet

  torsdag den 13. august kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 30, Pilevangen

  tirsdag den 22. september kl. 19.00
  *Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
 • Afdeling 31, Havnehusene

  tirsdag den 29. september kl. 19.00
  *Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus Ø
 • Afdeling 32, Aarhus Kollegiet

  onsdag den 23. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Ikke bolighavende medlemmer

  torsdag den 24. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • *) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
  Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2020 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.

Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-04 Juni side 19
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Valdemars­have, Kaserne­hospitalet
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 10 Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 14: Senior­bo Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 17: Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Kildeagervej
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 17: Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Bronzealdervænget
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 18: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 17: Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Aarhus Kollegiet
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Hans Brogesparken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl., 19: Ikke bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 18: Højriis­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
 • kl. 19: Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2020
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data