Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2020

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.
Dagsordenerne vil i år afvige fra normalen for nogle afdelinger, idet der ikke har kunnet afholdes forårsmøder pga. coronakrisen. Situationen er fortsat usikker, så indtil videre er dette en foreløbig indkaldelse med tid og sted.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens regnskab for 2019 til godkendelse (fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona)
 4. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse
 5. Valg (afd. 4, 5 og 6 fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona. Afd. 7 og afd. 22 har normalt valg på efterårets møde):
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2020)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
 6. Eventuelle forslag
 7. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  onsdag den 22. september kl. 17.00
  *Globus 1
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 15. september kl. 18.00
  *Edwin Rahrs Vej 33, i kantinen
 • Afdeling 6, Holmstrup
  mandag den 14. september kl. 19.00
  *afdelingens selskabslokale
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  tirsdag den 8. september kl. 19.00
  *fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 22, Sonneagården
  torsdag den 17. september kl. 19.00
  *afdelingens fælleshus

*) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse og årsregnskab for 2018 til forelæggelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige unumre i 2020)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken
  torsdag den 24. september kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen
  mandag den 31. august kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken
  torsdag den 10. september kl. 19.00
  *Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 8, Drejergården
  tirsdag den 1. september kl. 17.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 10, Rødlundparken
  mandag den 21. september kl. 19.00
  *Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgård
  lørdag den 29. august kl. 10.00
  *afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg
  mandag den 31. august. 19.00
  *afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften
  mandag den 7. september kl. 17.00
  *afdelingens lokale på Borumtoften
 • Afdeling 15, Hasselengen
  mandag den 28. september kl. 19.00
  *fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave
  tirsdag den 1. september kl. 14.00
  *afdelingens fælleshus
 • Afdeling 17, Højriisparken
  mandag den 28. september kl. 18.00
  *Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby
  mandag den 7. september kl. 19.00
  *afdeling 14´s lokale på Borumtoften
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget
  onsdag den 9. september kl. 19,
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 21, Hasselager
  torsdag den 3. september kl. 19.00
  *cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 23, Skovhøj
  onsdag den 16. september kl. 19.00
  *fælleshuset Skovhøj 100
 • Afdeling 24, Skovhøj
  mandag den 14. september kl. 19.00
  *fælleshuset Skovhøj 100
 • Afdeling 25, Østergårdsparken
  onsdag den 30. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 26, Kildeagervej
  onsdag den 2. september kl. 19.00
  *fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 29, Valdemarshave, Kasernehospitalet
  torsdag den 13. august kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Afdeling 30, Pilevangen
  tirsdag den 22. september kl. 19.00
  *Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
 • Afdeling 31, Havnehusene
  tirsdag den 29. september kl. 19.00
  *Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus Ø
 • Afdeling 32, Aarhus Kollegiet
  onsdag den 23. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 24. september kl. 19.00
  *Edwin Rahrs Vej 33
 • *) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
  Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2020 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.

Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt