Frivillige i Gellerup klar til at hjælpe med at bryde ensomheden oven på corona

”Vores Bydel” og ”Vild med Gellerup” hedder to projekter, der tilbyder masser af liv og aktivitet oven på coronanedlukningen – og det hele starter lige om lidt

Tekst: Helle Hansen
Arkivfotos: Elsebeth Frederiksen, Anett S. Christiansen, Lene Christensen

En online bogklub for børn, grupper af unge, der er fælles om at samle affald, og en hel masse forskellige udendørs aktiviteter i det grønne for folk i alle aldre, det er nogle af de mange tilbud, der står på spring for at være med til at lokke beboerne i Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken ud af coronaisolationen i takt med, at covid-19-restriktionerne bliver løftet hen over foråret.

Støtte fra den boligsociale indsats
Konkret er det to projekter ”Vores Bydel” og ”Vild med Gellerup”, der står bag de mange aktiviteter.
Projekterne er udtænkt af en række af områdets frivillige foreninger. Foreningerne havde oprindeligt søgt støtte til deres ideer i den store nationale coranapulje, som BL – Danmarks Almene Boliger administrerer. Desværre modtog begge projekter i starten af marts afslag fra BL.

Foreningerne nåede dog knapt at blive kede af det, før en glædelig mail fire dage senere tikkede ind med besked fra den boligsociale indsats’ leder, Jesper Kurdahl. Han kunne glad meddele, at der lokalt var fundet midler til, at begge projekter alligevel kunne gennemføres, fordi den boligsociale indsats på grund af coronaens mange aflysninger havde en del ubrugte midler, og vurderingen var, at begge de to projekters aktiviteter klart ligger inden for rammen af den boligsociale indsats.

Vild med Gellerup

”Skulptur af natur”, ”SpireHuset”, ”Alverdens Haver”, ”Vi spiser Gellerup” og ”Glade Gavlmalere” er titler på fem tilbud under projektet ”Vild med Gellerup – hvor grønne fællesskaber spirer”, der hen over sommeren indbyder til masser af udeaktivitet med fokus på det grønne for børn, unge, voksne og ældre.

Projektet skydes i gang allerede i foråret på en virtuel platform, hvor interesserede via de sociale medier inviteres til at være med, så der hurtigt kan etableres kontakt på afstand, før overgangen til fysiske møder og aktiviteter, når coronarestriktionerne lettes. Tanken er at opbygge et buddy-netværk, hvor deltagerne kan lave fællesskaber på tværs af de fem fysiske projekter.

Netværksarbejdet hjælpes på vej via SamskabelsesSaloner, der er workshops, som gør det nemmere for deltagerne at komme på bølgelængde. Det bliver VisionPilot fra Den Gode By i Blixens, der står for den del af projektet. Derudover bliver der en ansat projektkoordinator, der skal koordinere aktiviteterne og samarbejdet mellem de deltagende foreninger og de frivillige.

Lokale foreninger bag projektet
Det er Gellerupforeningerne Verdenshavernes Venner, Haveforeningen Grønærten og Gellerup Museums Glade Gavlmalere, der sammen med virksomhederne Hej Blokken, VisionPilot og Brabrand Billedskole står bag aktiviteterne, som kommer til at foregå både i Drivhuset på Blixens Tag, i Verdenshavernes mange haver og ved Grønærtens nyttehaver. I Joops Have og resten af byparken vil der både blive lavet kunst i naturen, samlet krydderurter og lavet mad over bål. Endelig skal sydgavlen på en blok på Inger Christensens Gade males af de Glade Gavlmalere.

Det centrale mødested for projektet bliver i ”Gartneriet”, der fysisk får placering i iværksætterhuset Square One. Det bliver et slags eksperimentarium, som hver lørdag bemandes af frivillige fra de deltagende foreninger. Her vil alle nysgerrige kunne komme og høre nærmere om projektet og få oplysninger om, hvordan man kan deltage. Læs meget mere på
www.vildmedgellerup.dk

Vores Bydel

Projektet består af en online bogklub for 6-13-årige børn, som i løbet af foråret skal læse en bog og en gang om ugen mødes og snakke om den over nettet. Børnene bliver opdelt i tre aldersgrupper, og der er lagt op til, at forældre også deltager i aktiviteten. Projektet slutter til sommer med, at deltagerne sammen skal ind og se forestillingen ”Mustafas Kiosk” i Musikhuset.

Clean Up Walk er en aktivitet rettet mod unge, som en time om ugen skal mødes og være med til at samle affald i Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken. Det bliver en åben aktivitet, så mange kan deltage – og når den er gennemført, kan deltagerne modtage et spejderbevis på, at de har været med. De frivillige bliver til sommer inviteret på et sejl-event rundt i Aarhus Havn.

Det er foreningerne Agial, Oliven Spejderne og Idræt- og Venskabsforeningen IVF, der sammen med Shaymaa Najjar, der er gellerupbeboer og nyuddannet kulturformidler, vil stå for gennemførelsen af projektet.
Vil du høre mere om projektet og måske gerne deltage, kan du kontakte Shaymaa på shaymaanajjar@hotmail.com.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt